Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Slavnostní představení knihy

Slavnostní představení knihy

Slavnostní představení knihy Jan Koula / novorenesančník a vlastimil autorů Mgr. Lenky Merglové Pánkové a PhDr. Jana Mergla, Ph.D. proběhne v úterý 18. února 2020 v 17:00 hodin v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni. 

 

Architekt Jan Koula patří k polozapomenutým, přesto ale významným a vlivným osobnostem českého umění a kulturně společenského dění závěru 19. století. Byl vynikajícím znalcem uměleckého řemesla a současně i nadšeným obdivovatelem a dokumentátorem lidového umění. Zaujetí jedinečnými pracemi rudolfínské doby či habánskou keramikou, stejně jako znalost tvorby českých a moravských vyšívaček poté silně ovlivňovalo Koulovy vlastní návrhy v různých oborech užitého umění, rytého skla, malované keramiky či intarzovaného nábytku. Kniha představuje Jana Koulu jako jedinečného návrháře osobitě reagujícího na podněty novorenesančního stylu, ale i jako autora svázaného s výtvarnými projevy lidového prostředí doznívajícího 19. století. Přináší také nové poznatky o jedinečném monumentálním díle, jehož prostřednictvím je Jan Koula spjat s Plzní, o rekonstrukci zdejší renesanční radnice.

zpět
Cesbrod