Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

SCHVÁLENÉ NÁZVY ULIC V ČESKÉM BRODĚ

situaceZastupitelstvo Města Český Brod rozhodlo svým usnesením č. 22/2013 ze dne 15.5.2013 o nových názvech ulic. Čísla ulic odpovídají očíslování ulic na následujících mapkách:

Ulice Český Brod Ulice_Cesky_Brod.pdf 111 kB

mapa Český Brod Cesky Brod.pdf 662 kB

mapa Liblice Liblice.pdf 562 kB

Číslo ulice v mapě Název nové ulice Poznámka
1 Na Kutilce  
2 U Dráhy Došlo k přejmenování, původní název ulice: Za Drahou
3 U Hřiště Došlo k přejmenování, původní název ulice: Sportovní
4 U Kapličky  

Změny se týkají těchto nemovitostí:

Český Brod:

          Ulice Na Kutilce: č.p. 1478

          Ulice U Dráhy: č.p. 1430, 1275, 439, 1155, 1266, 1095

Liblice:

          U Hřiště: č.p. 252, 175, 121, 174, 177

          U Kapličky: č.p. 250, 261, 258, 245, 249, 244, 265, 256, 246, 266, 257, 254,

                           č.p. 248, 247, 243, 255

Na přelomu května a června 2013 byl proveden zápis nových a přejmenovaných ulic do RÚIAN (Registr územní identifikace adres a nemovitostí).

Předpokládáme, že cca 14. června budou změny adres promítnuty do všech základních registrů.

Poté bude již možné zahájit výměnu občanských průkazů (dále OP). O nový OP lze zažádat na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností v celé ČR. S sebou vezměte dosavadní OP. Pro imobilní občany lze zařídit vydání nového OP v místě bydliště po telefonické dohodě s pracovnicemi oddělení OP. Kontakt na oddělení OP: 321 612 145, 739 371 984.

V souvislosti se změnou názvů ulic nevyplývá pro podnikatele žádná povinnost tuto změnu oznamovat. Živnostenský úřad na základě avíza z Centrálního registru osob provede automaticky změnu bydliště v živnostenském rejstříku.

Změna adresy místa podnikání u fyzických osob, sídla u právnických osob a adres provozoven se promítne také automaticky. Pokud bude chtít podnikatel vlastnit výpis z živnostenského rejstříku s aktuálními údaji, musí o výpis požádat na živnostenském úřadě, který mu tento výpis vydá.

U registru vozidel je nutná písemná žádost o změnu adresy.

Všechny úkony v souvislosti s pojmenováním změnou názvu ulic jsou osvobozeny od správního poplatku.

U orgánů státní správy změnu hlásit nemusíte - informace o změně adresy je v základních registrech.

Bc. Jakub Nekolný

starosta města Český Brod

10.06.13 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist