Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Sběrný dvůr Český Brod v Liblicích

V lednu letošního roku odbor rozvoje Města Český Brod zahájil realizační část práce na Projektu „Sběrný dvůr Český Brod“ v Liblicích, v sousedství čistírny odpadních vod. Po uvedení do provozu by měl sloužit k zajištění kolektivního sběru odpadů s výjimkou směsného komunálního odpadu.

Do nového sběrného dvora budou občané soustřeďovat zejména velkoobjemový odpad, pneumatiky, ledničky, velkoobjemový elektroodpad, bioodpad, železo, nebezpečný odpad apod., dalé také běžně tříděné komodity jako plast, papír, sklo, nápojové obaly. Celkem bude k dispozici 14 typů kontejnerů. Dvůr bude vybaven mostní vahou, pro usnadnění manipulace nájezdovou rampou. Technické služby počítají s přizpůsobením provozní doby potřebám občanů Českého Brodu i okolních obcí. Nyní zde probíhá výstavba odvodnění (dešťová kanalizace) a zemní práce pro zpevněné plochy. 

Vybudováním sběrného dvora však nezanikne sběrné místo v areálu Technických služeb, které bude zaměřeno na určitý výběr komodit. 

  • Zhotovitel stavby: firma SILMEX s.r.o.
  • Dodavatel technického zařízení: firma Bobcat CZ, a.s.
  • Dokončení stavby dle harmonogramu smlouvy o dílo: do 31. 5. 2015.
  • Náklady stavebních prací: 5.915.996 Kč.
  • Rozpočet na dodávku kontejnerů a nakladače: 1.813.790 Kč.

Projekt je podpořen z Operačního programu životního prostředí.

23.03.15 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist