Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Ze zdravého Brodu

„Rodinné konference“ – příklad dobré praxe v sociální práci s rodinami

Město Český Brod mělo možnost účastnit se pilotního projektu v zavádění rodinných konferencí. Do projektu se zapojilo 8 krajů a 37 pracovišť OSPOD. Z našeho OSV byly zapojeny do projektu dvě pracovnice.

Rodinná konference je nově ověřovaným přístupem k sociální práci. Je vhodné ji svolat vždy, když je dítě jakkoliv ohroženo či nastaly v rodině problémy, které dítě negativně ovlivňují. Sociální pracovník v rodinných konferencích plní úlohu zadavatele rodinné konference. Sociální pracovník konferenci rodině nabízí, ale je pouze na rodině, zda této možnosti využije a svou situaci bude řešit v první řádě vlastními silami v rodinném kruhu s podporou a pomocí svých blízkých.

Při rodinné konferenci rodina sama může vymyslet řešení nastalé situace.

Rodinnou konferenci rodině pomůže zorganizovat nezávislý koordinátor, který není zaměstnancem OSPOD ani jiné sociální služby. Do průběhu konference však nezasahuje. Jeho úkolem je vytvořit rodině prostor pro setkání s blízkými osobami, rodinu na počátku dobře informovat, připravit ji k aktivní účasti na rodinné konferenci a podílet se tak na vytvoření otevřeného a bezpečného prostředí pro všechny účastníky.

Výsledkem rodinné konference je v ideálním případě plán, který obsahuje konkrétní kroky a dobu pro řešení situace. Plán rodině nikdo nepřikazuje ani neukládá. Vytváří ho sama rodina, která si rovněž hlídá jeho dodržování.

Velkým přínosem rodinné konference je, že sama rodina navrhuje řešení, sama si řekne o službu, o kterou má zájem. Do záležitostí rodiny nezasahuje státní orgán, pokud nejde o přímé ohrožení dítěte.

Ne vždy se povede plán sestavit, ale i tak je velmi pozitivní to, že rodina má zájem o řešení situace vlastními silami a komunikace mezi jednotlivými členy rodiny je poté snadnější.

Rodinné konference mají své místo v práci sociálních pracovníků a určitě se do budoucna stanou častěji využívanou metodou sociální práce.

Odbor sociálních věcí uspořádal prozatím čtyři rodinné konference, jedna bude ještě realizována. Zúčastněné osoby hodnotily rodinnou konferenci jako přínosnou.

Bc. Eva Dobiašová, odbor sociálních věcí

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist