Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Realizace stavebních prací - projekt „Parkoviště P+R Český Brod II

Město Český Brod pokračuje v realizaci stavebních prací v projektu s názvem Parkoviště P+R Český Brod II. Předmětem projektu je výstavba odstavného parkoviště systému Park and Ride v blízkosti železniční stanice a autobusového nádraží včetně veřejného osvětlení, kamerového a parkovacího systému, oplocení a vegetačních úprav. Realizací projektu vznikne 130 parkovacích stání, z toho 7 stání pro invalidy. Součástí projektu je i výstavba chodníků v prostoru stavby parkoviště a na ulici Klučovské mezi vyústěním podchodu ČD a parkovištěm P+R.  

Projekt je další etapou akce Stavební úpravy v okolí nádraží s návazností na výstavbu prodloužení podchodu žst. Český Brod ve směru do ulice Klučovská. Stavba prodloužení podchodu je realizována SŽDC, s.r.o. 

Po zahájení přípravných prací v lednu 2015, bylo umístěno zařízení staveniště a byla zahájena skrývka ornice na místě budoucího parkoviště. Následně proběhlo odtěžení zeminy na pláň. Dále byla provedena demontáž betonového chodníku a osazení silničních obrub v dílčí části stavby. V současné době se pokračuje ve výstavbě chodníků a podkladových konstrukcích plochy parkoviště.

Dodavatelem stavebních prací je společnost DOPRAVNÍ STAVBY BOHEMIA a.s.

Technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti práce zajišťuje Ing. Luboš Křivánek

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu je 1. 5. 2015

Výše dotace je 40 % z celkových uznatelných nákladů.

Realizace projektu je podpořena z Výzvy č. 74, prioritní osa: Doprava, oblast podpory: Regionální dopravní infrastruktura, reg. č.  CZ.1.15/1.2.00/80.01816 

19.02.15 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist