Zdravý Brod
Město Český Brod

Broďáci Brodu

Prověření návrhů ukončeno!

Prověření realizovatelnosti návrhů podaných v rámci participativního rozpočtu Broďáci Brodu je ukončeno! 

Z celkem 29 podaných námětů jsou 4 nerealizovatelné a 1 byl na žádost autora vyřazen. Do hlasování o nejlepší návrh pro naše město postupuje 24 návrhů. Hlasování bude spuštěno 9. dubna na www.brodacibrodu.cz. Nápady, které se budou ucházet o Váš hlas najdete již nyní v galerii. 

Odbor výstavby a územního plánování hlídal u většiny návrhů, zda nejsou v rozporu s platným územním plánem nebo s územními studiemi. Odbor výstavby a územního plánování - památkové péče se zabýval návrhy, které se dotýkaly městské památkové zóny. Odbor životního prostředí a zemědělství se vyjadřoval především k ochraně přírody, ovzduší nebo návrhy posuzoval z hlediska vodního hospodářství. Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad zkoumal návrhy, které se týkaly silnic, cest a chodníků. Odbor rozvoje se díval na návrhy hlavně optikou rozpočtáře realizovatelnosti návrhu a posuzoval akce v širších souvislostech a koncepčních plánech rozvoje města. Konečné skóre je velmi pozitivní. Z celkem 29 podaných návrhů byly 4 vyřazeny a 1 návrh byl na žádost autora vyřazen. Do hlasování jde tedy celkem 24 návrhů.

Jak a kdy se bude hlasovat?
Hlasování bude probíhat elektronickou formou na webu www.brodacibrodu.cz v období od 9. do 30. dubna 2021 a bude ověřeno pomocí unikátního SMS kódu přiděleného k telefonnímu číslu hlasujícího. Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však může dát maximálně jeden kladný nebo jeden záporný hlas. Záporný hlas může udělit jen v případě uplatnění minimálně dvou kladných hlasů. Každý hlasující vybírá z 24 zaslaných návrhů, přičemž lze využít 8 kladných a 4 záporné hlasy.

Jak bude probíhat zpracování výsledků?

  • Sečtou se, příp. odečtou, všechny hlasy pro jednotlivé návrhy.
  • Na základě získaných hlasů se sestaví výsledkový žebříček.
  • Na základě tohoto žebříčku se rozdělí finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
  • Pokud finanční prostředky nebudou dostačovat na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude autorovi nabídnuto realizovat návrh s omezeným rozpočtem. Pokud autor nabídku odmítne, bude realizován následující projekt umístěný v žebříčku hlasování.
  • Pokud se umístí na shodném místě v žebříčku dva či více návrhů se stejným počtem hlasů, realizuje se návrh s nejvyšším rozpočtem hlasů.
  • Pokud budou vybrány k realizaci dva či více návrhů, které se vylučují, bude realizován návrh s vyšším počtem hlasů.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist