Portál sociálních služeb

Komunitní plánování

Projekt Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006587

Číslo a název výzvy: 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Předpokládaný termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2019

Celkové způsobilé výdaje: 2 713 350 Kč

Dotace: 2 577 682,50 Kč

Spoluúčast města: 135 667,50 Kč

Hlavním cílem projektu je rozšířit komunitní plánování sociálních služeb na celém území ORP Český Brod. Tento cíl má oporu v předchozí plánech zpracovávaných pro město Český Brod. Záměrem je vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb v území ORP. Komunitní plánování rovněž vytvoří odbornou platformu pro strategické rozhodování místní správy, zajistí systematický přenos informací a povede k hospodárnějšímu využívání finančních prostředků na tuto oblast.

Rozšíření komunitního plánování na celé území zvýší jednak informovanost o sociálních službách a zároveň vyváží poptávku a nabídku jednotlivých sociálních služeb. V rámci projektu bude dále vytvořen webový portál k sociálním službám a katalog sociálních služeb.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity

  1. Tvorba komunitního plánu sociálních služeb pro správní obvod ORP Český Brod na období 2020–2024 včetně vyhodnocení komunitního plánu na období 2017–2019 a vytvoření akčního plánu pro rok 2020
  2. Provedení aktuálních šetření a analýz v řešeném území
  3. Zvýšení informovanosti o sociálních službách
  4. Zlepšení procesu plánování – vzdělávání osob odpovědných za komunitní plánování a větší zapojení veřejnosti
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist