Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Program Živá komunita

Program Živá komunita

Nadace Via spustila nový ročník programu Živá komunita na podporu lidí, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Skupiny aktivních lidí a malé neziskovky mohou obdržet finanční příspěvek až 100 000 korun na projekt, který oživí jejich okolí a zlepší sousedské vztahy. Součástí programu je také série vzdělávacích seminářů a propojování s dalšími lidmi, kteří vytvářejí podobné projekty.

Cílem programu je inspirovat lidi, aby se více zajímali o veřejný prostor, podíleli na zlepšování sousedských vztahů, budovali vzájemnou důvěru, přispívali k soběstačnosti místních společenství a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině. V minulých letech byly podpořeny projekty na oživení ulic a náměstí, vytváření míst k setkávání, vybudování komunitních center či zahrad, obnovu drobných památek či oživování tradic. Nadace Via podpoří ty, kdo pořádají pouliční slavnosti, komentované procházky, dobrovolnicky pořádané nekomerční kulturní akce, sází stromy a aleje, čistí studánky nebo obnovují remízky.

Účastníci programu mohou vedle grantu získat další finanční prostředky prostřednictvím dárcovské kampaně na portálu Darujme.cz, využít expertní konzultace, setkat se se zástupci dalších podpořených projektů a účastnit se vzdělávacích seminářů. Uzávěrka programu je průběžná během celého roku. Více informací najdete na stránkách programu https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/.

zpět
Cesbrod