Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Prodloužení podchodu na nádraží startuje v červnu

Zhotovitelská firma již přebrala staveniště a přiblížila, jak bude probíhat stavba prodloužení stávajícího podchodu a vybudování bezbariérových přístupů na nástupiště. „Práce začnou v polovině června, jsou rozděleny na tři etapy a skončí koncem listopadu letošního roku, ačkoli vzhledem ke zkušebnímu provozu bude termín ukončení až v srpnu příštího roku,“ uvedl vedoucí projektu Michal Habelka.

Předmětem stavby je prodloužení stávajícího podchodu na nástupiště pod dalšími kolejemi severním směrem, aby se umožnil přímý přístup na nástupiště z přilehlé části města. Zabrání se tím nebezpečnému a zakázanému přecházení kolejí a zlepší přístup na nástupiště a nádražní budovy pro veřejnost. Současně se vyřeší bezbariérový přístup na druhé a třetí nástupiště a dá se jim podoba a vybavení odpovídající koridorovým tratím.

V první etapě trvající do začátku července se uvolní staveniště, částečně odstraní koleje v severní části nádraží, odstraní dvě výhybky a upraví troleje a staniční zabezpečovací zařízení v okolí prodlužovaného podchodu. Dále se zbourá boční rampa a bude rekonstruováno první nástupiště. Po celou dobu nebudou cestující moci vstupovat na první nástupiště.

Samotné prodloužení podchodu ze třetího nástupiště bude probíhat ve druhé etapě trvající do začátku října. V této době stavaři postaví chodník z podchodu do Klučovské ulice, most přes chodník a navazující novou účelovou komunikaci pro potřeby vlastníka drážních pozemků. Následně se oplotí prostor u výstupu z chodníku, aby se zamezilo vcházení cestujících do kolejiště. Zároveň dělníci na třetím nástupišti zřídí výtah, posunou stávající schodiště, upraví zastřešení a instalují nový informační a orientační systém. Nástupiště projde celkovou rekonstrukcí a zkrátí se jeho délka. Výtah se vybuduje i u nádražní budovy. Ve druhé etapě bude pro veřejnost zpřístupněno první a druhé nástupiště.

Při poslední etapě trvající do konce listopadu bude vybudován výtah u druhého nástupiště a i toto nástupiště bude upraveno jako před tím nástupiště třetí. Cestující budou moci využívat první a třetí nástupiště ve směru od Klučovské ulice i od výpravní budovy, když průchod pod stavbou bude zajištěn ochranným rámem.

„Od posledního listopadového týdne budeme provádět jen dokončovací práce, úklid staveniště a předávat jednotlivé plochy jejich majitelům a uživatelům. Oficiální termín ukončení stavby, jak již jsem zmínil, byl stanoven na konec srpna příštího roku hlavně kvůli nutnému zkušebnímu provozu,“ uzavřel Michal Habelka. 

Jakub Nekolný

09.04.14 Z města

Komentáře:

 1. [1] Honzík 217.198.broadband5.iol.cz

  Třetí restart. Nebo čtvrtý? Dá se tomu věřit?

  09.04.14, 17:41:06
 2. [2] Pruďas 46.254.broadband17.iol.cz

  Naprosto zbytečná investice a projekt, který vznikl jen z toho důvodu, aby budoucí parkoviště v Klučovské ulici mohlo být smysluplně využíváno.. Rozhodně se nejedná o projekt určený pro potřebu obyvatel Škvárovny, kteří po dokončení podchodu budou muset i nadále obtížně přecházet Klučovskou. Město se snažilo umístěním nového parkoviště vedle Klučovské ulice ušetřit finance, ovšem nutnost prodloužit kvůli tomu podchod a vysoká cena samotného parkoviště vyjde nakonec město o 40% dráž, než kdyby odkoupilo pozemek v areálu cukrovaru a umístilo parkoviště sem - kam mimochodem stavba tohoto charakteru patří!

  Brod má po bývalém cukrovaru tolik možností a prostoru pro kvalitní řešení, ale bohužel - i díky současnému, neschopnému vedení toho zřejmě nikdy nevyužije.

  09.04.14, 20:59:26
 3. [3] František Zouhar ns.iir.cz

  Nesouhlasím, že by investice byla zbytečná, naopak je hodně potřebná. Obyvatelům Škvárovny pomůže, protože konečně budou mít přímý přístup na nástupiště (bez nutnosti dlouhého obcházení nebo nelegálního přecházení kolejí). Na druhou stranu souhlasím, že není vyřešené přecházení Klučovské, které je přinejmenším nebezpečné. P+R v Klučovské ulici v podobě a umístění, jak je v současné době navrhováno předražený nesmysl je, vhodnější by bylo buď ve zmiňovaném prostoru po bývalém cukrovaru nebo na překladišti u nádraží, kde bude ústit podchod. Současné využití prostoru jako překladiště kamionů není ideální, přivádí do města nákladní dopravu, která tam nemá co pohledávat.

  10.04.14, 11:26:54
 4. [4] Honzík 217.198.broadband5.iol.cz

  Projekt podchodu ukončený před Klučovskou byl asi překvapením pro všechny. Já jsem třeba předpokládal, že vyústí do Parku starosty Nekolného.
  Parkoviště v Klučovské lze nazvat pouze prasečinou. Místo levné revitalizace zelné plochy, a jejího využití pro zdravější účely, vybetonujeme a vyasfaltujeme další kus zeleně. Nemluvě o dalším zatížení této, již dost zatížené komunikace. Ale kšeft je kšeft. Zeleň by se musela udržovat, kdežto z parkoviště půjdou peníze. Městu, a ještě bůhví komu... V době pátrání po zeleném školství, revitalizaci zeleně za drahé peníze, myslí někdo dost černě.

  10.04.14, 17:25:07
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist