Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

„Proč je tady vyznačená zeleň a ne plocha pro bydlení?“

Město pořizuje nový územní plán (ÚP). Jedná se o zdlouhavý proces, který je rozdělen na několik etap. V předchozích etapách bylo zpracováno, projednáno a schváleno zadání nového ÚP, uskutečnilo se společné projednání návrhu ÚP a na základě podaných připomínek došlo k jeho  přepracování. Ve čtvrtek večer 30. října, proběhlo na radnici veřejné projednání s občany.

Nový územní plán stanoví, jakým směrem se bude ubírat rozvoj města, kde může například pokračovat bytová výstavba nebo kde může přibývat průmyslová výroba různého typu a zaměření.

Setkání se účastnilo kolem 80 lidí, vedení města, zástupci z odboru stavebního a územního plánování a projektant Jaromír Myška. I přesto, že změnou územního plánu dochází ke změně využití zejména soukromých pozemků, jednání proběhlo v klidu a bez větších emocí. Otázky se týkaly především možného využití jednotlivých pozemků jednotlivých vlastníků, např. proč je komunikace umístěna na mém pozemku, proč je na mém pozemku umístěna plocha zeleně místo plochy pro bydlení, apod.

Nejpozději do 7 dnů od včerejšího jednání může každý uplatnit své námitky a připomínky. Dotčené osoby musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

„Po skončení lhůty k podání námitek a připomínek, což je 6. listopadu, bude ve spolupráci s projektantem a starostou města připraven návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách, který bude zaslán k vyjádření dotčeným orgánům,“ vysvětlila odborná pracovnice Barbora Vondrová, z odboru stavebního a územního plánování a dodala, „v případě kladných stanovisek bude návrh předložen ke schválení zastupitelstvu.“

Po schválení návrhu rozhodnutí bude územní plán upraven tak, jak byly vyhodnoceny připomínky a námitky. V případě zásadních změn bude opakované veřejné projednání. Pokud nebudou zásadní změny, bude zastupitelstvu předložen územní plán ke schválení.

„Jsem rád, že se sešlo tolik zástupců z veřejnosti, i když většinou hájili své zájmy týkající se jejich pozemků. Zájmy veřejnosti obhajovalo město a několik statečných jedinců,“ uvedl starosta Jakub Nekolný a dodal, „setkání splnilo svůj účel.“

31.10.14 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist