Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

„Proč je tady vyznačená zeleň a ne plocha pro bydlení?“

Město pořizuje nový územní plán (ÚP). Jedná se o zdlouhavý proces, který je rozdělen na několik etap. V předchozích etapách bylo zpracováno, projednáno a schváleno zadání nového ÚP, uskutečnilo se společné projednání návrhu ÚP a na základě podaných připomínek došlo k jeho  přepracování. Ve čtvrtek večer 30. října, proběhlo na radnici veřejné projednání s občany.

Nový územní plán stanoví, jakým směrem se bude ubírat rozvoj města, kde může například pokračovat bytová výstavba nebo kde může přibývat průmyslová výroba různého typu a zaměření.

Setkání se účastnilo kolem 80 lidí, vedení města, zástupci z odboru stavebního a územního plánování a projektant Jaromír Myška. I přesto, že změnou územního plánu dochází ke změně využití zejména soukromých pozemků, jednání proběhlo v klidu a bez větších emocí. Otázky se týkaly především možného využití jednotlivých pozemků jednotlivých vlastníků, např. proč je komunikace umístěna na mém pozemku, proč je na mém pozemku umístěna plocha zeleně místo plochy pro bydlení, apod.

Nejpozději do 7 dnů od včerejšího jednání může každý uplatnit své námitky a připomínky. Dotčené osoby musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. 

„Po skončení lhůty k podání námitek a připomínek, což je 6. listopadu, bude ve spolupráci s projektantem a starostou města připraven návrh rozhodnutí o námitkách a připomínkách, který bude zaslán k vyjádření dotčeným orgánům,“ vysvětlila odborná pracovnice Barbora Vondrová, z odboru stavebního a územního plánování a dodala, „v případě kladných stanovisek bude návrh předložen ke schválení zastupitelstvu.“

Po schválení návrhu rozhodnutí bude územní plán upraven tak, jak byly vyhodnoceny připomínky a námitky. V případě zásadních změn bude opakované veřejné projednání. Pokud nebudou zásadní změny, bude zastupitelstvu předložen územní plán ke schválení.

„Jsem rád, že se sešlo tolik zástupců z veřejnosti, i když většinou hájili své zájmy týkající se jejich pozemků. Zájmy veřejnosti obhajovalo město a několik statečných jedinců,“ uvedl starosta Jakub Nekolný a dodal, „setkání splnilo svůj účel.“

31.10.14 Z města

Komentáře:

 1. [1] Diagonoz ns.justice.cz

  Jen jsem zvědavej, co budete říkat na písmné připomínky (třeba od právníků) proti tomu vašemu územnímu plánu, který by znehodnotil pozemky obyčejnejm lidem, hlavně na svoje parcelky jste si dali pozor. Fakt musí mít někteří lidé hroší kůži, že se znovu po volbách objevili na těch postech.

  06.11.14, 14:22:07
 2. [2] hooper 81-42-13-46.tmcz.cz

  Buď jsem nepochopil pana starostu já, když prohlásí že "... i když většinou hájili své zájmy týkající se jejich pozemků a zájmy veřejnosti obhajovalo město (rozumějme vedení města) a několik statečných jedinců", nebo nepochopil pan starosta, jakou funkci vlastně už dlouhou dobu vykonává. Dosud jsem si myslel, že od toho tam volené vedení města je. Nebo mělo občany zvolené vedení města hájit také své zájmy a ne zájmy těch, kteří je volili? To, že občané Českého Brodu hájí při jednání s městem své zájmy mi přijde přirozené.

  20.11.14, 07:27:19
 3. [3] Nekolný Jakub, Bc. 37-48-42-82.tmcz.cz

  Jasnější vyjádření zní: Při jednání o územním plánu v zastupitelstvu města budou mít všichni zastupitelé možnost dokázat, že hájí zájmy města a nikoliv zájmy své nebo spřátelených podnikavců.

  20.11.14, 18:54:03
 4. [4] hooper 81-42-13-46.tmcz.cz

  Ano, tomu rozumím ale to mluvíte o projednávání v zastupitelstvu, které teprve bude a Vy si tímto prohlášením politicky připravujete půdu pro kontrolu svých koaličních partnerů, jak je Vaše koalice jednotná. Toto bylo veřejné projednání tzn. s občany a tam pochopitelně hájil občan své zájmy a zadavatelé zpracování územního plánu (úmyslně nepíšu zastupitelé) společně se zpracovatelem hájili to, co po zpracovateli požadovali (bez ohledu na soukromé potřeby a práva jednotlivců, kterým se pochopitelně a někdy i oprávněně zásah do jejich vlastnických práv nelíbí) a zpracovatel navrhnul. Možná to bude první prubířský kámen Vaší křehké koalice, možná si někteří zastupitelé uvědomí, že jsou tam pro občany třeba proto, že jsou jimi zvoleni a ne pro koalici, kdo ví? Už také z toho důvodu, že ty požadavky, které jsou v návrhu územního plánu konfliktní, požadovali (alespoň částečně, protože Vy pane starosto včetně pana místostarosty Janíka jste určitě ti, od kterých ty požadavky jsou) jiní lidé z vedení města, než Ti, kteří je budou schvalovat. A myslím že takových prubířských kamenů přijde ještě celá řada.

  21.11.14, 08:17:56
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist