Portál sociálních služeb

Potřebuji si zařídit

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou:

 1. která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
 2. která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 3. které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče),
 4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
 5. která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.
Nárok na dávku

Na příspěvek má nárok osoba pečující, která má v pěstounské péči nejméně 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti, včetně zletilých nezaopatřených dětí, jež zakládají osobě pečující nárok na odměnu pěstouna. Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací ceny motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, nejvýše však 100 000 Kč. Podmínkou dále je, že osoba pečující nesmí motorové vozidlo používat k výdělečné činnosti.

Kde se zařizuje
 • Na Úřadu práce, v případě ORP Český Brod se jedná o kontaktní pracoviště v Českém Brodě
 • Adresa: Sportovní 501, Český Brod 28201
Co potřebuji k zařízení
 • Pro identifikaci:
  • průkaz totožnosti,
  • rodný list − u dětí (do 18 let); pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení,
  • povolení k pobytu − u cizinců.
 • Rozhodnutí soudu o svěření uvedeného dítěte/dětí do pěstounské/předpěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým byl ustanoven poručník tomuto dítěti/dětem s doložkou vykonatelnosti.
 • Rozhodnutí soudu o dočasném svěření dítěte do péče zájemcům o pěstounskou péči s doložkou vykonatelnosti.
 • Návrh na svěření nezletilého dítěte/dětí do pěstounské péče Rozhodnutí příslušného soudu o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu s doložkou vykonatelnosti.
 • Doklad o zahájení řízení o ustanovení poručníka dítěti.
 • Kupní smlouva.
 • Daňový doklad o zakoupení osobního motorového vozidla.
 • Velký technický průkaz zakoupeného vozidla.
 • Daňový doklad o provedení nezbytné celkové opravy osobního motorového vozidla (nevztahuje se na běžnou údržbu).
 • Předkupní smlouvu, (pokud bude vozidlo teprve zakoupeno); daňový doklad o zakoupení motorového vozidla je nutné doložit do 6 měsíců od poskytnutí příspěvku.
 • Případně další doklady.
 • Formulář ke stažení zde

 

Zdroj: MPSV a Úřad práce

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist