Portál sociálních služeb

Potřebuji si zařídit

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Kdo je pěstoun

Jako pěstounská péče se pro účely dávek pěstounské péče posuzuje péče o dítě poskytovaná osobou v evidenci (osobou vedenou v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu) a osobou pečující, tedy osobou:

 1. která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
 2. která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
 3. které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dítě dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tzv. předpěstounská péče),
 4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
 5. která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.
Nárok na příspěvek

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče. Nárok je zachován i po dosažení zletilosti dítěte, nejdéle však do dvacátého šestého roku jeho věku, jde-li o nezaopatřené dítě podle zákona upravujícího státní sociální podporu, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující. Jde-li o dítě, které je podle zákona o sociálních službách osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, činí příspěvek na úhradu potřeb dítěte částku podle stupně závislosti.

Kde se zařizuje
 • Na Úřadu práce, v případě ORP Český Brod se jedná o kontaktní pracoviště v Českém Brodě
 • Adresa: Sportovní 501, Český Brod 28201
Co potřebuji k vyřízení příspěvku

Pro identifikaci:

  • průkaz totožnosti,
  • rodný list − u dětí (do 18 let); pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení,
  • povolení k pobytu − u cizinců.
 • Rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
 • Rozhodnutí soudu o svěření uvedeného dítěte/dětí do pěstounské/předpěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým byl ustanoven poručník tomuto dítěti/dětem s doložkou vykonatelnosti.
 • Rozhodnutí soudu o dočasném svěření dítěte do péče zájemcům o pěstounskou péči s doložkou vykonatelnosti.
 • Návrh na svěření nezletilého dítěte/dětí do pěstounské péče.
 • Rozhodnutí příslušného soudu o svěření dítěte/dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu s doložkou vykonatelnosti.
 • Doklad o zahájení řízení o ustanovení poručníka dítěti.
 • Rozhodnutí o přiznání důchodu z důchodového pojištění (rozhodnutí ČSSZ).
 • Rozhodnutí o stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
 • Případně další doklady.
 • Potvrzení o zdravotním stavu nezaopatřeného dítěte.
 • Potvrzení o nezaopatřenosti dítěte.
 • Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.
 • Rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím.

Formulář ke stažení  naleznete zde

Zdroj: MPSV a Úřad práce

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist