Portál sociálních služeb

Katalog sociální služeb

Přehled sociálních služeb a návazných služeb pro rodiny, děti a mládež

V níže uvedené tabulce jsou informace o službách pro rodiny, děti a mládež. Jde o služby, které jsou poskytovány ambulantně, tedy formou docházení do poradny nebo dalšího zařízení organizace poskytující sociální služby.

Tři z uvedených služeb se týkají podpory a poradenství náhradních rodin. Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou určeny  rodinám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a mohou jim pomoci tuto situaci překonat. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nabízí bezpečný prostor pro děti a mládež ve věku 6-20 let, které nemají kam jít nebo nevědí, co s volným časem. Také jim mohou pomoci v složitých životních situacích.

Pomoc v případě rodinných a partnerských krizích, problémů při výchově dětí, psychických problémů, domácího násilí a jiných těžkých životních situací lze nalézt v Centrech psychologicko-sociálního poradenství v Kolíně a Nymburce. Také je možné využít služeb krizové pomoci a psychoterapie v Terapeutickém centru Modré dveře.

Ambulantní

Služba Kontakt

Poradenské centrum pro náhradní rodinnou péči

Rozum a Cit, z. s.

Adresa: Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany

Telefon:  733 102 901

E-mail: poradna@rozumacit.org

Web: www.rozumacit.org

Doprovázení náhradních rodin

Rozum a Cit, z. s.

Adresa: Na Výsluní 2271, 251 01 Říčany

Telefon:  733 102 901

E-mail: poradna@rozumacit.org

Web: www.rozumacit.org

Služby pro pěstounské rodiny

LECCOS, z. s.

Adresa: Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod

Telefon: 733 118 796

E-mail: jana@leccos.cz

Web: www.leccos.cz

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

LECCOS, z. s.

Adresa: Suvorovova 1377, 282 01 Český Brod

Telefon: 731 384 533, 603 819 233

E-mail: jana@leccos.cz

Web: www.leccos.cz

Sanace rodin ve spolupráci s OSPOD

LECCOS, z. s.

Adresa: Nám. Arnošta z Pardubic 31, 282 01 Český Brod

Telefon: 733 118 796

E-mail: jana@leccos.cz

Web: www.leccos.cz

NZDM Klub Zvonice (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež )

LECCOS, z. s.

Adresa: Žižkova 508 (areál nemocnice), Český Brod, 282 01

Telefon: 602 402 474

E-mail: jana@leccos.cz

Web: www.leccos.cz

Odborné sociální poradenství

Centrum psychologicko-sociálního poradenství pracoviště Nymburk

Adresa: Velké Valy 995, 288 02 Nymburk

Telefon: 325 513 551, 775 210 542

E-mail: poradna.nymburk@tiscali.cz

Web: www.poradna-rakovnik.cz

Odborné sociální poradenství

Centrum psychologicko-sociálního poradenství pracoviště Kolín

Adresa: Školská 60, 280 02 Kolín 4

Telefon: 321 725 151, 602 515 113

E-mail: poradna.kolin@volny.cz

Web: www.poradna-rakovnik.cz

Klinický psycholog pro dospělé, krizová pomoc, psychoterapie

Terapeutické centrum Modré dveře, z.ú.

Adresa: ul. Tyrše a Fügnera 105/7, Říčany

Telefon: 727 864 773

Web: www.modredvere.cz

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist