Kulturní Brod

Aktuality

Představení a křest knihy Dějiny královského města Český Brod

Tuto rozsáhlou publikaci s 448 stranami o historii města Český Brod zpracoval místní historik PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D. Při psaní zúročil svoji dosavadní odbornou činnost a navázal i na práce svých předchůdců, kteří se dějinám Českého Brodu věnovali před ním.
V pondělí 31. května 2021 17:30 hodin před zvonicí v parku u kostela sv. Gotharda na nám. Arnošta z Pardubic Vám autor přiblíží její obsah a může připojit i věnování s podpisem do výtisku, který bude na místě k zakoupení za 390 Kč. Kniha bude následně v prodeji v Informačním centru Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 1.

Je možná až k nevíře, že naše město s historií sahající do 12. století zatím nemělo vydanou žádnou souhrnnou knihu mapující dějiny Českého Brodu do dnešních dnů.

Oslovili jsme proto místního historika PhDr. Vladimíra Jakuba Mrvíka, Ph.D. a požádali ho o zpracování obsáhlé publikace věnované historii města. Zúročil zde svoji dosavadní odbornou činnost a navázal i na práce svých předchůdců, kteří se dějinám Českého Brodu věnovali před ním. Na zpracování knihy spolupracovalo také Regionální muzeum v Kolíně, které pro knihu bezplatně poskytlo obrazové materiály ze svých sbírek a fondů. Drobným finanční příspěvek na vydání publikace poskytla Středočeská centrála cestovního ruchu.

O čem kniha bude, přiblížil její autor Vladimír Jakub Mrvík: „Na stránkách vyprávím příběh. Zajímavý a dlouhý příběh. Příběh královského města Českého Brodu. Je to příběh složený z drobných osudů lidí žijících v tomto městě kdysi i relativně nedávno. Dějiny každého města, každé obce nejsou jen dějinami staveb, nejsou to jen zdi úctyhodného stáří, ale každé město je a v minulosti bylo především společenstvím živých lidí, městem pulzujícího lidského hemžení. Lidská paměť je ovšem velmi krátká a velmi ošemetná – jak krátký je lidský život v porovnání s devíti staletími existence Českého Brodu, jak rychle mnohé věci a mnohá jména upadnou v zapomnění. Ale pak jsme tu naštěstí my, historikové. Historik má totiž tu zvláštní vlastnost pomyslně hovořit s lidmi dávno mrtvými o věcech zdánlivě zapomenutých napříč staletími a ptát se jich: „Jak jste žili, jak žil Český Brod ve vaší době, co jste pro jeho slávu (i zkázu) udělali a co nám tu po vás zbylo?“

Tato kniha si klade za jeden z cílů posílit vztah (nejen) Českobrodských ke svému starobylému královskému městu. Je to podle mě obzvlášť aktuální v dnešní době, kdy se na Českobrodsko doslova valí lidé, hledající nové bydliště s dobrou dojezdností do Prahy – sama obec pak mnohé z nich už vlastně ani nezajímá. Na obzoru je i začátek velké výstavby na území bývalého cukrovaru a právě touto knihou bych chtěl přispět k poznání, že Český Brod je rozhodně víc než zastávka na železniční trati směrem na Prahu.“

Kniha Dějiny královského města Český Brod o 448 stranách vychází v nákladu 600 kusů v těchto dnech. „Z vydání historicky prvního obsáhlého a reprezentativního přehledu dějin Českého Brodu mám opravdu velikou radost. Touto knihou splácíme pomyslný dluh našim předkům, současníkům i samotnému městu, jehož historie je bezmála devět století dlouhá. Věřím, že jako občané Českého Brodu díky této knize své město ještě více poznáme a prohloubíme svůj zájem o jeho minulost, současnost a budoucnost. Jsem moc rád, že se tohoto úkolu pan Mrvík ujal a velmi rád mu touto cestou děkuji. Poděkování patří také Regionálnímu muzeu v Kolíně i Středočeské centrále cestovního ruchu,“ komentoval vydání místostarosta Tomáš Klinecký. 

Petra Ištvániková
PR manažerka 

13.05.21 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist