Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

Před cestou na úřad se nezapomeňte předem objednat!

Situace s onemocněním Covid-19 se dotkla i provozu MěÚ Český Brod. Úřední hodiny již nejsou omezeny, ale organizace činností na odborech musí být podřízena zvýšeným hygienickým opatřením.  Proto je na místě zvážit nutnost návštěvy úřadu a  vypravit se tam jen ve zcela nezbytných případech. Nadále mají přednost předem objednaní klienti. K vyřízení úředních záležitostí se upřednostňuje písemná, elektronická či telefonická komunikace. Kontakty na jednotlivé odbory a oddělení jsou zde. 

S účinností od 1. 3. 2021 jsou úřední dny a hodiny Městského úřadu Český Brod stanoveny následovně:
úřední hodiny 
pondělí 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 
úterý  8:00 - 11:00 výhradně pro předem objednané klienty
středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00
PODATELNY PRO PŘÍJEM PÍSEMNÝCH PODÁNÍ, POKLADNY, CZECH POINTU a OVĚŘOVÁNÍ
pondělí a středa 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 
úterý a čtvrtek 8:00 - 11:00 12:00 - 14:30
pátek 8:00 - 11:00 12:00 - 13:00

Příjem písemných podání je umožněn pouze prostřednictvím podatelny. K vyřízení úředních záležitostí se upřednostňuje písemná, elektronická či telefonická komunikace.  Je doporučeno maximálně využít online rezervační systém a online formuláře. Přístup do budov úřadu mimo úřední hodiny bude umožněn pouze předem objednaným klientům.

Přístup do prvního patra budovy č. p. 56 je možný po dobu stavebních úprav pouze zadním vchodem ze dvora za použití výtahu.
jen zadním vchodem je též přístup k dopravním, živnostenským agendám a k agendě cestovních dokladŮ.

Na dodržování opatření a ukázněnost návštěvníků úřadů dohlíží strážníci městské policie.  
Přístup do budov úřadu mimo úřední hodiny bude umožněn pouze předem objednaným klientům.


Vstup do budov úřadu je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Je nezbytné dodržovat bezpečné odstupy mezi osobami alespoň 2 metry. K dezinfekci rukou jsou u vstupů do budov rozmístěny nádoby s dezinfekcí.

Pokud je k zajištění úřední záležitosti nezbytná osobní návštěva, je možná pouze v rámci úředních hodin nebo po předchozím objednání klienta, a to buď:
- prostřednictvím rezervačního systému pro agendy: občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, registr vozidel, registr řidičů, dovozy-vývozy, stavby-přestavby, provozování taxislužby, matrika, ověřování, pokladna, evidence hrobových míst, Czech POINT, rezervace svatebních obřadů, živnostenský úřad a rybářské lístky,
- v ostatních případech je nezbytné předchozí telefonické či e-mailové sjednání osobní návštěvy s příslušným referentem, příp. prostřednictvím podatelny v rámci úředních hodin.

01.03.21 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist