Portál sociálních služeb
Město Český Brod

Potřebuji si zařídit

Pravidla provozu Českobrodské dopravy pro seniory

Níže naleznete podrobná pravidla provozu Českobrodské dopravy pro seniory.

PRAVIDLA SLUŽBY ČESKOBRODSKÁ DOPRAVA PRO SENIORY

1. Služba DOTOVANÁ PŘEPRAVA PRO SENIORY ČESKÝ BROD je provozována pro občany s trvalým pobytem nebo bydlící v katastrálním území Český Brod, kteří dosáhli věku 65 let a více nebo kteří jsou držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení včetně přepravy menších břemen a spoluzavazadel klienta, popř. skládacího invalidního vozíku, chodítka, francouzských holí apod.

2. Služba DOTOVANÁ PŘEPRAVA PRO SENIORY ČESKÝ BROD je provozována  každý pracovní den v době od 6:30 hodin do 14:30 hodin.

3. Služba bude poskytována na katastrálních územích Český Brod, Liblice u Českého Brodu a Štolmíř pro dopravu z/do adresy bydliště zájemce o přepravu na/z následující přepravní místa:

 • Lékařské ordinace na území města Český Brod
 • Lékárny na území města Český Brod
 • Úřady na území města Český Brod
 • Poskytovatelé sociálních služeb na území města Český Brod
 • Železniční stanice Český Brod
 • Obchody na území města Český Brod
 • Hřbitovy na území města (Český Brod, Štolmíř)
 • Pobočka České pošty na území města Český Brod
 • Pobočky bank a pojišťoven na území města Český Brod.

4. Každý zájemce o přepravu se bude zástupci provozovatele (řidiči) před jízdou prokazovat průkazem, který mu bude vydán na Městském úřadě Český Brod po předložení občanského průkazu, případně po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P. Držitel průkazu může využít v rámci služby maximálně 10 jízd za měsíc.

5. Pro využití služby musí dát každý zájemce o přepravu svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel vedení evidence osob, které budou využívat službu DOTOVANÁ PŘEPRAVA PRO SENIORY ČESKÝ BROD.

6. O vystavení průkazu může zájemce o přepravu v úředních dnech požádat na Městském úřadě Český Brod, odbor sociálních věcí, kancelář č. 24, náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod. Zároveň zájemce o přepravu udělí souhlas se zpracováním osobních údajů.

7. Přeprava prostřednictvím služby DOTOVANÁ PŘEPRAVA PRO SENIORY ČESKÝ BROD se objednává v pracovních dnech v době od 7:00 do 17:00 hodin na telefonním čísle: 603 216 669. Zájemce o přepravu si bude moci službu objednat nejpozději 1 den před plánovanou jízdou. Pokud bude služba objednávána v den přepravy, není provozovatel povinen osobu přepravit, pokud mu to nedovolí volná kapacita.

8. Osoba může být přepravena maximálně s jedním doprovodem. Doprovod platbu za převoz nehradí a po doprovodu se nevyžadují žádné identifikační údaje ani nepodepisuje žádný souhlas.

9. Nástupní cena bude účtována pevnou sazbou 15 Kč vč. DPH, přičemž bude účtována za jednu cestu, která bude vždy z nebo na adresu zájemce o přepravu. Pokud jednu jízdu absolvuje z jedné adresy více osob (případně doprovod) najednou, hradí určenou platbu pouze jeden z nich, což platí jedině v případě, že nástupní i výstupní destinace je pro všechny cestující stejná. Tato nástupní platba hrazená přepravovanou osobou je příjmem provozovatele.

10. Řidičem vozidla budou zájemci o přepravu vyzváni při nástupu do vozidla k předložení průkazu vydaného Městským úřadem Český Brod.

11. Pokud bude přistaveno vozidlo provozovatele na místo a v době, které zájemce o přepravu uvedl v objednávce jízdy a zájemce o přepravu se nedostaví po 5 (10) minutách čekání, vyzve provozovatel telefonicky zájemce o přepravu k nástupu do vozidla. Jestli se zájemce o přepravu po telefonické výzvě nedostaví do 5 (10) min čekání na dohodnuté místo přepravy, je provozovatel oprávněn objednanou jízdu neuskutečnit.

12. Provozovatel je oprávněn odmítnout přepravit osobu, pokud tato osoba vykazuje známky, nadměrného užití alkoholu, omamných nebo psychotropních látek nebo také z důvodu jejího mimořádně znečištěného oděvu.  

13. Pro evidenci jízd bude veden objednávkový systém, do kterého bude provozovatel zaznamenávat údaje v minimálním rozsahu:

 • evidenční číslo přepravované osoby
 • datum a čas přepravy
 • odkud a kam byla osoba přepravována,
 • počet ujetých kilometrů,
 • cena jízdy v Kč vč. DPH; 

14. Město Český Brod si vyhrazuje právo kdykoli omezit počet jízd určitého zájemce o přepravu v kalendářním měsíci, případně ho z této služby vyloučit, o čemž bude včas tuto osobu informovat.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist