Zdravý Brod
Město Český Brod

MA21

Pracovní verze Strategického plánu

Pracovní verze Strategického plánu rozvoje města do roku 2022 určená k veřejnému připomínkování v období 1. 11. - 14. 11. 2007

SWOT analýza města SWOT.doc 76 kB – silné stránky města, slabé stránky města, příležitosti, které město může uchopit a ohrožení, kterým může být vystaveno

VIZE VIZE.doc 30 kB rozvoje města – žádoucí stav města v roce 2022

MISE MISE.doc 26 kB – principy, postupy a účel práce na rozvoji města

Klíčové oblasti rozvoje města – v každé klíčové oblasti je vždy uvedena SWOT analýza oblasti, Vize oblasti v roce 2022 – jak by měla oblast vypadat za 15 let, strategické cíle oblasti a specifické (konkrétní) cíle, které jsou rozděleny do podoblastí. K cílům jsou přiřazeny indikátory neboli ukazatelé, jejichž sledování bude ukazovat, jestli jsou cíle naplňovány nebo ne. Indikátory budou ještě dopracovány.

  1. Vzhled města, životní prostředí, zeleň KO1-Vzhled mesta.doc 135 kB
  2. Podnikání, zaměstnanost, služby podnikani.doc 113 kB
  3. Doprava doprava.doc 110 kB
  4. Bydlení bydleni.doc 102 kB
  5. Zdravotnictví a sociální služby zdravotnictvi.doc 123 kB
  6. Bezpečnost bezpecnost.doc 106 kB
  7. Cestovní ruch a památky cest_ruch.doc 138 kB
  8. Vzdělávání vzdelavani.doc 127 kB
  9. Řízení rozvoje, správa města a spolupráce rozvoj.doc 116 kB
  10. Rekreace, sport, kultura,aktivity volného času KO10_Rekreace.doc 108 kB
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist