Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Ostatní

Práce s osobami ve výkonu trestu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Práce s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění z výkonu trestu
4. Základní informace k životní situaci

Pomoc při resocializaci po návratu z výkonu trestu odnětí svobody. Občan po propuštění z VTOS má právo požádat o finanční podporu na pořízení základních životních potřeb, tzv. Mimořádnou okamžitou pomoc pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (dále jen MopS). 

Dávka je určena k řešení následujících životních situací: 

a) propuštění z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody

b) po ukončení léčby chorobných závislostí propuštění ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebního zařízení

c) propuštění ze školského zařízení ústavní či ochranné výchovy nebo pěstounské péče po dosažení zletilosti          

d) osoba bez přístřeší          

Dále může osoba, která patří do některé ze skupin výše vyjmenovaných požádat o pomoc při hledání ubytování, o pomoc s řešením dotazů a problémů z oblasti zadluženosti, s ní spojenými soudními řízeními, exekucemi, apod.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Osoba, která patří do některé ze skupin vyjmenovaných v bodě 4,  a) až d). Na kurátora pro dospělé se může obrátit s žádostí o radu nebo pomoc rovněž občan toho času ve výkonu trestu.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Žadatel o dávku MopS musí předložit předepsané doklady (viz. bod č.10). Žádost se podává na Úřadu práce.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Podáním žádosti o MopS na Úřadu práce. Kontaktováním kurátora pro dospělé a drogovou problematiku.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí. (Rozhodujícím faktorem je adresa trvalého pobytu žadatele. V případě, že osoba, propuštěná z VTOS nemá trvalý pobyt v Českém Brodě nebo některé z obcí spadajících do správního obvodu Český Brod, musí se obrátit na příslušný úřad podle adresy trvalého pobytu).
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit Kde: Městský úřad Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1. patro, č. dveří 24.
S kým: Bc. Alena Bendová, tel.: 313036102, e-mail: bendova@cesbrod.cz
Kdy: pondělí a středa od 08:00 do 17:00 hodin
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný doklad totožnosti žadatele (občanský průkaz, náhradní doklad vystavený při ztrátě či zničení občanského průkazu). Dále doklady, kterými lze hodnověrně prokázat důvod žádosti:  potvrzení o propuštění z výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby a potvrzení o době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formulář žádosti o dávku MopS je k dispozici na Městském úřadu Český Brod, odboru sociálních věcí, nebo je možné ho stáhnout na tránkách MPSV - Formuláře ministerstva práce a sociálních věcí
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení  
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace  
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16. Elektronická služba, kterou lze využít

E-mail: cesbrod@cesbrod.cz

Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů 
18. Jaké jsou související předpisy Zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v  hmotné nouze 
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují  
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí
26. Kontaktní osoba

Bc. Alena Bendová, tel.: 313036102, e-mail: bendova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 18.8.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován 18.8.2016
29. Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
17.02.11 Ostatní
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist