Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Pozvánka na první zasedání zastupitelstva

Starosta města si Vás dovoluje pozvat na 1. ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Český Brod, které se uskuteční ve středu 5. listopadu od 18 hod., v sále kina Svět (Krále Jiřího čp. 332).

Navržený program:

 

 

  • Slavnostní zahájení prvního zasedání zastupitelstva města
  • Zpráva o průběhu voleb
  • Složení slibu zvolených zastupitelů města

1) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva města (dle § 95 odst. 1 zákona o obcích)
2) Schválení programu
3) Určení způsobu volby starosty, místostarosty(ů), rady města a poradních orgánů zastupitelstva města
4) Volba volební a návrhové komise
5) Schválení jednacího řádu zastupitelstva města
6) Schválení volebního řádu
7) Určení počtu místostarostů a určení funkce, které budou členové zastupitelstva města vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
8) Volba starosty města
9) Volba místostarosty či místostarostů města
10) Určení počtu členů rady města
11) Volba členů rady města
12) Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů
13) Volba předsedy finančního výboru
14) Volba předsedy kontrolního výboru
15) Volba členů finančního výboru
16) Volba členů kontrolního výboru

  • Informace
  • Obecná rozprava
05.11.14 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist