Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Pozor uzavírky komunikací v Českém Brodě!

DIOVážení spoluobčané, řidičky, řidiči, ale nejen Vy,

odbor dopravy Městského úřadu Český Brod Vás tímto informuje o omezení, které se Vás dotkne v době od 18. 9 do 7. 10. 2011. Po etapách budou postupně probíhat práce na rekonstrukci povrchů, a to:

 • I. etapa – silnice II /113 včetně křižovatky s ul. Krále Jiřího, Zborovská, Jana Kouly (u „Výkupu“) a dále silnice II/272 (ulice Zborovská) až po konec města Český Brod (směr Kounice) plánovaná v době od 18.9. do 23. 9. 2011 (2. mapa 2.pdf 838 kB a 3. mapa mapa 3.pdf 210 kB),
 • II. etapa 1. úsek – silnice II/113 od křižovatky se silnicí I/12 až na začátek města Český Brod (za křižovatku s ul. Jiřího Wolkera) plánovaná v  době od 24. 9. do 28. 9. 2011 (4. mapa mapa 4.pdf 962 kB),
 • II. etapa 2. úsek –   silnice II/113  pokračování ul. Palackého, ul. Suvorovova až po křižovatku s ul. Havlíčkova, a to včetně této křižovatky plánovaná v době od 29. 9. do 7. 10. 2011 (6. mapa mapa 6.pdf 825 kB).

Silnice II/113 a silnice II/272 budou pro dopravu postupně po etapách úplně uzavřeny. Zajištěn bude pouze přístup k okolním nemovitostem a umožněn eventuální vjezd pohotovostním a požárním vozidlům.

Objížďkové trasy povedou v:

 • I. etapě –  ve směru Český Brod do Kounic: po silnici III/1131 ulicí Prokopa Velikého, až na křiž. se silnicí II/3303, zde odbočte vlevo směr Liblice a pokračujte do Liblic až na křiž. se silnicí III/3302,  zde odbočte vlevo přes Liblice po silnici III/3301 na křiž. se silnicí II/330, zde odbočte vpravo, pokračujte do obce Poříčany,  na křiž. se silnicí III/2721 odbočte vlevo, pokračujte do Kounic, až na křiž. se silnicí II/272. Provoz je obousměrný (2. mapa mapa 2.pdf 838 kB).
 • II. etapě, 1. a 2. úsek – ve směru od Prahy do Českého Brodu: po silnici I/12 na křiž. se silnicí III/1131 v obci Nová Ves II odbočte vlevo a pokračujte do Českého Brodu až na křiž. se silnicí II/245 ul. Komenského. Provoz je obousměrný. Ve směru od Prahy přes Český Brod  do Poříčan a Kounic: po silnici I/12 do Přistoupimi, zde na křiž. se silnicí III/1131 odbočte vlevo, pokračujte do Českého Brodu až na křiž. se silnicí II/113, zde odbočte vpravo. Provoz je obousměrný. Ve II. etapě, při rekonstrukci 2. úseku bude objížďková trasa vedena obousměrně ul. Jiřího Wollkera (5. mapa 5.pdf 558 kB a 7. mapa mapa 7.pdf 548 kB).

Pozor na změnu dopravního režimu v ulicích Jungmannova, Havlíčkova a Krále Jiřího. Tyto ulice budou po dobu provádění rekonstrukcí  uvedených úseků průjezdné oběma směry!!!

Opatření z hlediska autobusové dopravy:

 ve dnech 21. 9. a 22. 9. 2011, kdy bude provedena pokládka povrchu na křiž. ul. Jana Kouly, Krále Jiřího, Zborovská, je následující:

 1. Zastávky Kollárova, Zborovská a U Vodárny v Českém Brodě budou zrušeny bez náhrady.
 2. V ulici Prokopa Velikého bude zřízena náhradní zastávka (u křiž. s ul. Jungmannova), kde budou obousměrně zastavovat linky 412, 426, 435 a 491.
 3. Linka 411 bude vedena po objízdné trase přes Poříčany a Klučov po silnici III/2721 a II/330.
 4. Linky vedené ul. Palackého nebo Žižkovou dále Suvorovovou, Havlíčkovou, Jungmannovou a přes zastávku v ul. Jana Kouly budou uvedenými ulicemi vedeny obousměrně a dále obousměrně po objízdné trase ul. Prokopa Velikého a po silnicích III/1131,  III/3303, III/3302, III/3301, přes Liblice ul. Cukrovarskou k nádraží v Českém Brodě.
 5. Linky vedené od Přistoupimi a přes zastávku Jana Kouly (409, 410 a 422) budou vedeny obousměrně po silnicích III/3303, III/3302, III/3301 a ul. Cukrovarskou.
 6. Po ostatní dny uzavírky zajistí zhotovitel průjezd autobusových linek.

V souvislosti s prováděnými rekonstrukcemi a navrženými objížďkovými trasami bude přechodně zakázáno zastavení a stání vozidel v ulicích Jiřího Wollkera, ul. Palackého, ul. Suvorovově, ul. Havlíčkově, ul. Jungmannově až po ul. Tuchorazskou a ul. Zborovské (1. mapa mapa 1.pdf 967 kB).

Všechny tímto žádáme o maximální respektování dočasného dopravního značení, zejména dopravního značení B28 (zákaz zastavení) s dodatkovou tabulkou, kde budou uvedeny termíny, pro které tyto dopravní značky platí.

Přílohy: rozhodnutí o dočasném umístění dopravních značek B28, zákaz zastavení 16343-11Omezeni stani v Ceskem Brode.pdf, rozhodnutí o uzavírce 16346-11Uzavirka sil.c. II113 a II272.pdf, stanovení přechodného dopravního značení, mapy dočasného dopravního značení, objízdné trasy po jednotlivých etapách DIO II-113, II-272.pdf a harmonogram postupu prací rekonstrukce.pdf 224 kB.   

12.09.11 Z města

Komentáře:

 1. [1] Jirka ho243.net.msc-net.cz

  Takže řidiči, nejezdit po slepu, sledovat dopravní značky, nestát, kde dle vyhlášky nesmíte a vše bude v poho:)

  13.09.11, 07:29:52
 2. [2] SpiderM ahasisdn-7.dial-up.cz

  no, zrovna při posvícení, to budou mít stánkaři a houpačkáři radost :-)

  13.09.11, 10:18:58
 3. [3] aleš 88.103.30.95

  tak hlavně že v Kounicích je to perfektně značeno, dali tam akorát značku slepé ulice a to je všechno, kudy se kde se má jet nějak zapúomněli ono asi všichni řidiči čtou česko-brodský stránky

  20.09.11, 11:10:49
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist