Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Postup při podávání stížností

Jak podat stížnost na odboru sociálních věcí Městského úřadu Český Brod

1. Základní informace co je stížnost

2. Kdo je oprávněn stížnost podat

3. Na co je možné si stěžovat

4. Jakou formou může být stížnost podána 

5. Na koho je možné se se stížností obrátit 

6. postup vyřizování stížnosti 

Podávání a vyřizování stížností se řídí zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

zpět
Cesbrod