Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Místní poplatky

Poplatek ze vstupného a oznámení konání akcí

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Poplatek ze vstupného a oznámení konání akcí
4. Základní informace k životní situaci Jedná se o místní poplatek, který se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně obsažena.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Správu poplatku na území města Český Brod vykonává finanční odbor.
Povinností poplatníka je : - oznámit konání veřejné akce nejpozději do 10 dnů před jejím zahájením, - předkládat přiznání k místnímu poplatku na kažkou akci i když je od poplatku osvobozena.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Vyplněním Oznámení o sportovní a kulturní akci oznspakultakce.xls nebo Oznámení o hudební produkci oznhudprod.xls
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod - finanční odbor
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem poplatku je MěÚ Český Brod, odbor finanční, přízemí, č.dv. 2
Pracovník správce poplatku: Petra Straková e-mail: strakova@cesbrod.cz, telefon: 321612164, 734 800 380

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem spráce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Český Brod
finanční odbor
Nám. Husovo 70
282 24  Český Brod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Občanský průkaz.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici K oznámení je nutné vyplnit formuláře Oznámení o sportovní a kulturní akci oznspakultakce.xls nebo Oznámení o hudební produkci oznhudprod.xls a poté je nutné vyplnit formulář Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného prizpoplvstupne.xls 53 kB, který je také možno vyzvednout na MěÚ Český Brod - finanční odbor.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí na akce, při nichž je produkce hudby realizována prostřednictvím technických zařízení ( např. diskotéky) 10 %. V případě placení paušální částkou činí poplatek 500 Kč za akci (v případě opakujících se akcí). Od poplatku jsou osvobozeny: a. veřejné akce, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejné účely, b. veřejné akce mající vzdělávací charakter (např. přednášky, výstavy), c. sportovní akce,
d. filmová a divadelní představení,
e. autorské hudební akce,
f. taneční kurzy a kurzy společenské výchovy,
g. kulturní a společenské akce pořádané školami a předškolními zařízeními a jinými organizacemi města,
h. kulturní a společenské akce pořádané zájmovými organizacemi, jejichž celý výtěžek je určen na provoz těchto organizací.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Poplatník je povinen oznámit konání veřejné akce nejpozději 10 dní před jejím zahájením. Přiznání k místnímu poplatku ze vstupného je nutno odevzdat nejpozději do 5 dnů po skončení akce.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány  
16. Elektronická služba, kterou lze využít Lze zaslat elektronicky, avšak s použitím zaručeného elektronického podpisu.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Obecně závazná vyhláška Města Český Brod č. 6/2010, o místních poplatcích.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonč. 280/2009 Sb., Daňový řád, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti platebnímu výměru se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím MěÚ Český Brod finančního odboru.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247-248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380,  e-mail: strakova@cesbrod.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321612164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Petra Straková, tel. 321612164, 734 800 380
e-mail:  strakova@cesbrod.cz,
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.1.2018
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist