Zdravý Brod
Město Český Brod

Sociální oblast

Plánování sociálních služeb v Českém Brodě

Město Český Brod zahájilo v září proces plánování sociálních služeb. Cílem je odhalit potřeby dalšího rozvoje v oblasti péče o seniory, zdravotně postižené, služeb poskytujících pomoc rodinám s dětmi či pracujících s osobami, které žijí v rozporu se společenskými normami. Plán sociálních služeb navazuje na Strategický plán města Český Brod, který byl vytvořen v loňském roce. Jeho úkolem je doplnit stávající potřeby a vypracovat podklady pro realizaci konkrétních opatření, které by měly zkvalitnit služby pro občany města.

Plánování sociálních služeb vychází z předpokladu, že senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a osoby o ně pečují sami nejlépe vědí, co potřebují. Občané také mohou sdělit, jak si představují péči v případě, že budou potřebovat pomoc druhé osoby. Proces plánování dává prostor vyjádřit tyto zkušenosti, potřeby a názory a zajišťuje, aby hlas jednotlivce byl vyslyšen a byla přijata konkrétní opatření, která společně s občany připravují odborníci poskytující sociální služby a zástupci města.

Zájemci o informace nebo ti, kteří se budou chtít do procesu plánování sociálních služeb zapojit se také mohou obracet na paní Veroniku Svěcenou, koordinátorku komunitního plánování Městského úřadu Český Brod, která sídlí v budově radnice v přízemí, číslo dveří 3. Můžete se na ni obracet osobně, prostřednictvím telefonu na čísle 321 612 124, případně e- mailem na svecena@cesbrod.cz.

Zda bude plánování řešit problémy občanů, záleží především na tom, jaké podněty dostane. Chcete-li se vyjádřit k této problematice obraťte se na Veroniku Svěcenou, která vám ochotně poskytne další informace.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist