Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Placené parkování

Placené parkování

Připomínáme, že je třeba se řídit platnými nařízeními města č. 9/2019, 14/2019 a souvisejícími ceníky za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích.
V praxi to znamená, že v centru města máte nárok na první hodinu parkování zdarma. Musíte však použit parkovací kotouč s nastaveným časem příjezdu nebo si vytisknout lístek z parkovacího automatu zdarma. Ve voze je pak třeba parkovací kotouč nebo lístek vložit na viditelné místo. Za každou další započatou hodinu parkování v centru města zaplatíte 20 Kč.

Parkoviště u vlakového nádraží P+R a parkoviště P+R v ulici Klučovská je zpoplatněno následovně: doba stání do 12 hodin od příjezdu 10,- Kč, doba stání nad 12 hodin, max. však 24 hodin 20,- Kč a doba stání za každých dalších započatých 24 hodin 100,- Kč. Dobu příjezdu na parkoviště prokážete lístkem z parkovacího automatu. Už také funguje rezidentní zóna v lokalitě Škvárovna.

zpět
Cesbrod