Vzdělaný Brod

Aktuality

Pekař tlumočníkem

V Liberci se kdysi za první republiky nacházelo poměrně známé Jágrovo pekařství. Vedl ho zkušený pekařský mistr. Když mu bylo mu 12 roků (v rodině bylo 11 dětí), poslal ho jeho otec na zkušenou do nedalekého Bílého kostela, německy nazývaného Weisskirchen.

Chlapce přijala německá rodina. V Bílém kostele žilo německé obyvatelstvo. Mluvilo se tam prakticky jen německy. Mladý Jágr mluvil brzy německy stejně dokonale jako česky. Vychodil měšťanskou školu v Chrastavě a vyučil se pekařem. Za 1. světové války v roce 1915 ho rakouské úřady poslali do Haliče. V roce 1918 se vrátil do Čech a sloužil ještě rok na vojně. Po vojně si v Liberci postavil domek a založil pekařství. Ale přišla doba zlá. Sudetští Němci vyvolávali v pohraničí střety s českými četníky a život mezi Čechy a Němci se silně zhoršoval. Sudetští Němci dosáhli svého. Liberec byl zabrán do německé říše a Češi byli z Liberce vy-hnáni. Stejný osud měla Jágrova pekařská rodina. Jágrům pomohl vzdálený příbuzný, vedoucí drogerie v Českém Brodě. Mohli se v městě usadit. Pekař Jaroslav Jágr našel dílnu v ulici nedaleko Hrabětů, zakoupil ji a rozjel v ní pekařský provoz. Zamýšlel, že se po válce do Liberce na původní místo vrátí . Probíhal konec války a vítězná Rudá armáda postupovala ke Kolínu. V Českém Brodě byla usazena silná německá posádka. Byla součástí armádní skupiny Mitte (Střed), které velel polní maršál generál Schörner. Sídlil se svým štábem ve Velichovkách. Skupina Mitte e soustřeďovala několik divizí a byla mohutně vyzbrojena. Patřily do ní i hrdlořezové SS.

Měli vojenskou střelnici nedaleko Příbrami. Velitelé českobrodské posádky sídlili v gymnáziu a byli ubytováni v okolních domech, Od generála Schörnera dostali příkaz vyhnout se střetu s Rudou armádou a dostat se co nejrychleji přes západní Čechy do zajetí k americké armádě.
Jak vypráví podle vzpomínek otce pekařův syn ing. Jaroslav Jágr, českobrodský starosta a jeho zástupci museli řešit vrcholící odchod německého vojska z města a zanechání jejich zbraní. Situace byla mimořádně těžká. Problém nastal, když k jednání s Němci hledali tlumočníka. Občané vzpomněli na pekaře Jágra. Nastoupil a začal při jednání a také při kapitulaci německého velení tlumočit. Němci, jak říkal otec, se třásli strachy a bez reptání kapitulaci podepsali. Žádali jen, aby jim nebylo bráněno v postupu na západ. Zanechali těžké zbraně. Mnozí šli s puškami pěšky. Rusové prošli městem a kouřimskou bránou bez nesnází. Pekař – tlumočník svoji úlohu splnil. Jak dále vypráví ing. Jágr, jeho otec se za pár dní odstěhoval do Liberce a převzal pekařství na původním místě. Pekařství bylo po roce 1949 znárodněno. Bylo zahrnuto do velkého pekařského závodu. Otec tam pracoval jako vedoucí a matka jako dělnice. Ing. Jágr ukončil druhý ročník gymnázia v Českém Brodě v červnu roku 1945 a odstěhoval se za rodiči do Liberce. Na své česko-brodské spolužáky stále vzpomíná.


Liberecký spolužák Jaroslava Jágra Josef Dvořáček

11.08.21 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist