Český BrodOficiální stránky města

Volby - Informace

Oznámení o době a místě konání II. kola volby prezidenta

Starosta města Český Brod podle § 34 odst. 1 písm. b) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. II. kolo volby prezidenta České republiky se koná:

  • v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 do 22,00 hodin a 
  • v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 do 14,00 hodin.

2. Místem konání voleb: pokračování

Telefonní spojení do volebních místností telsezvolbyprez2018.pdf

ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – obřadní síň MěÚ, nám. Husovo 70, Český Brod, pro voliče bydlící v:
Havlíčkova čp. 134, 245, 246, 251, 453, 489, 1130, 1466, Hřbitovní čp. 338, 351, Jana Kouly čp. 103, 375, 445, 1349, 1369, 1370, 1396, 1479, 1480, 1488, Jatecká čp. 293, 1152, 1287, 1344, 1391, 1395, Jateční 316, Jungmannova čp. 124, 125, 126, 234, 252, 257, 258, 270, 348. 355, 408, 440, 441, 442, 460, 548, 549, 912, 916, 917, 918, 919, 932, 936, 937, 1000, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1345, 1502, Kollárova 551, Krále Jiřího čp. 20, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 202, 203, 207, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 223, 268, 303, 332, 358, 449, 506, 510, 556, 1141, Lázeňská čp. 51, 52, 53, 54, 444, 1476, Na Kutilce 1478, Na Regulaci čp. 307, nám. Husovo čp. 16, 18, 19, 41, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 446, nám. Arnošta z Pardubic čp. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 135, 274, 317, 329, 1384, Palackého 1034, Podskalí čp. 5, 128, 129, 259, 269, 272, 273, 294, 300, 327, 448, 477, 1350, 1436, Prokopa Velikého čp. 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 148, 172, 209, 401, 407, 423, 428, 431,432, 434, 495, 540, 545, 552, 554, 611, 619, 872, 995, 1308, 1312, 1339, Sadová čp. 130, 229, 547, Šafaříkova čp. 88, 102, 227, 250, 256, 283, 312, 320, 378, 392, 808, 809, 1117, 1456, Tuchorazská čp. 169, 311, 315, 331, 386, 387, 500, 515, 517, 555, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 599, 951, 953, 1093, 1212,1284, 1336, 1337, 1347, 1354, 1355, 1361, 1363, 1365, 1366, 1380, 1390, 1433, 1438, 1441, Tyršova čp. 67, 68, 73, 314

ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v přízemí budovy II. ZŠ, Tyršova 68, Český Brod, pro voliče bydlící v:

Jeronýmova čp. 194, 206, 267, 498, 503, 888, 925, 976, 1001, 1009, 1154, 1187, 1195, 1203, 1209, K Dolánkám čp. 593, 594, 607, 608, 609, 610, 807, 810, 824, 899, 922, 923, 924, 944, 986, 987, 996, 1045, 1105, 1125, 1127, 1128, 1409, 1435, 1468, Ke Spravedlnosti 588, Mikoláše Alše čp. 582, 583, 584, 585, 586, 587, 803, 804, 805, Na Bělidle čp. 450, 499, 511, 718, 997, 1040, 1143, 1148, 1208, 1221, 1302, 1303, 1309, 1429, 1440, 1451, 1462, 1470, Nábřežní čp. 438, 479, 1276, 1356, Palackého č. ev. 7, Palackého čp. 310, 333, 334, 339, 344, 345, 356, 426, 433, 455, 457, 458, 480, 484, 485, 486, 543, 580, 581, 915, 956, 1106, 1107, 1115, 1118, 1119, 1374, Roháčova čp. 391, 591, 614, 615, 825, 826, 838, 839, 930, 962, Rokycanova čp. 595, 596, 597, 598, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 1235, 1236, 1237, 1238, 1289, 1290, 1291, 1292, 1315, 1316, 1317, 1318, Sokolská čp. 894, 895, 1026, 1046, 1091, 1301, 1313, 1398, 1418, část ulice Tuchorazská čp. 492, 592, 815, 827, 867, 881, 889, 898, 1336, Zahrady č ev. 2, 3, 4, 6, 8, Zahrady čp. 104, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 200, 204, 216, 222, 228, 230, 232, 266, 285, 301, 304, 305, 318, 410, 411, 418, 456, 466, 475, 476, 571, 814, 1140, 1165, 1351, 1442, 1450, 1460, 1464, 1512, Český Brod čp. 1352, 1399

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v přízemí budovy II. ZŠ, Tyršova 68, Český Brod, pro voliče bydlící v:

Bedřicha Smetany čp. 550, 890, 981, 1039, 1307, Bezručova čp. 1416, Jana Koziny čp. 454, 755, 756, 843, 887, 901, 908, 921, 927, 931, 1008, 1011, 1021, 1089, 1133, 1189, 1196, 1227, Jozefa Miškovského čp. 406, 528, 531, 715, 811, Kollárova čp. 71, 89, 221, 247, 280, 281, 292, 321, 322, 325, 326 ,330, 335, 336, 354, 362, 370, 371, 372, 373, 374, 419, 474, 505, 828, 829, 830, 958, 959, 972, 973, 988, 989, 1012, 1013, 1016, 1278, Komenského čp. 211, 215, 225, 340, 341, 343, 346, 349, 352, 361, 364, 470, 487, 488, 516, 1346, Maroldova čp. 714, 754, 790, 791, 792, 818, 821, 844, 966, 983, 1003, 1029, 1048, 1156, 1190, 1181, 1190, 1191, 1295, 1389, Masarykova čp. 23, 178, 347, 350, 359, 363, 365, 377, 379, 380, 385, 396, 397, 398, 403, 404, 409, 416, 490, 514, 519, 532, 533, 539, 612, 623, 624, 625, 626, 1019, 1020, 1080, 1197, 1198, 1277, Mozartova čp. 469, 757, 789, 817, 819, 820, 841, 842, 847, 866, 873, 875, 911, 1394, Na Louži čp. 162, 254, 286, 471, Na Vanderkách čp. 716, 717, Na Vyhlídce čp. 963, 964, 1042, 1049, 1058, 1059, 1060, 1083, 1126, 1249, 1274, 1304, 1360, 1487 5. Května čp. 395, 400, 402, 405, 412, 414, 415, 417, 420, 518, 523, 845, Sokolovská čp. 421, 422, 425, 427, 429, 520, 534, 535, 536, 537, 621, 622, 759, 812, 993, 1031, 1038, 1310, 1471, Sportovní čp. 971, 1018, Suvorovova čp. 58, 59, 136, 137, 156, 157, 158, 174, 393, 394, 874, 1368, 1377, 1489, Štolmířská čp. 443, 496, 861, 982, 1217, 1229, 1233, 1234, 1240, 1243, 1248, 1253, 1262, 1263, 1264, 1273, 1320, 1323, 1382, 1469, Vítězná čp. 366, 367, 368, 376, 512, 616, 990, Želivského čp. 160, 170, 173, 208, 248, 271, 276, 287, 313, 447, 461, 618, 1035, Žitomířská čp. 111, 159, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 171, 210, 226, 289, 295, 299, 337, 342, 360, 369, 383, 384, 389, 390, 399, 413, 424, 436, 509, 538, 542, 613, 617, 627, 628, 716, 758, 760, 863, 885, 969, 1144, 1254, 1359, 1457, Žižkova čp. 147, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 224, 275, 277, 278, 279, 282, 288, 291, 296, 297, 298, 302, 306, 308, 467, 468, 507, 508, 521, 522, 530, 553, 620, 788, 822, 823, 876, 1099, 1100, 1223, 1297, 1311, 1321, 1413,

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost - přízemí budovy II. ZŠ, Husovo nám. 19, Český Brod, pro voliče bydlící v:

Bulharská čp. 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, Císaře Zikmunda 1518, 1519, 1520, Jugoslávská čp. 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 686, 687, 700, 703, 704, 705, 706, 711, 712, 733, 736, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, Klučovská čp. 738, 739, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 949, 950, 978, 1094, 1371, 1372, 1373, 1386, Kounická čp. 1199, 1216, 1218, 1230, 1362, 1367, 1375, 1383, 1388, 1392, 1393, 1407, 1410, Krále Jiřího ev. č. 20, Krále Jiřího 478, Lužická čp. 632, 633, 634, 729, 730, 731, 740, 1507, Marie Majerové čp. 146, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 1047, 1108, 1109, 1486 Moravská čp. 840, 846, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 891, 892, 893, 909, 913, 914, 929, 935, Na Blatech 1525, Na Křemínku ev. č. 20, Na Křemínku čp. 179, 217, 463, 464, 465, 217, 928, 957, 960, 1030, 1036, 1101, 1110, 1118, 1124, 1134, 1167, 1182, 1183, 1188, 1220, 1222, 1228, 1239, 1244, 1255, 1298, 1299, 1501, Na Prutě čp. 1085, 1086, 1252, Pod Hájem čp. 437, 883, 884, 906, 941, 954, 955, 979, 980, 984, 992, 1006, 1007, 1014, 1017, 1022, 1023, 1053, 1202, 1205, 1206, 1210, 1231, 1232, 1261, 1265, 1272, 1498, Pod Malým vrchem čp. 877, 878, 879, 882, 886, 902, 903, 904, 905, 926, 1061, 1092, 1378, 1452, 1508, 1509, 1510, 1511, Pod Velkým vrchem čp. 493, 639, 651, 652, 653, 676, 677, 698, 701, 702, 734, 741, 742, 744, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 831, 832, 942, 1054, 1055, 1056, 1057, 1070, 1104, 1120, 1241, 1305, 1306, 1322, 1338, 1340, 1415, Polomská čp. 69, 934, 938, 985, 1002, 1139, Ruská čp. 637, 644, 645, 661, 662, 674, 675, 688, 689, 690, 691,695, 696, 697, 699, 713, 732, 737, 743, 766, 767, 768, 769, 837, 896, 945, 946, 947, 948, 1062, 1071, 1079, 1353, 1381, 1408, 1493, Slezská čp. 646, 647, 648, 649, 650, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 735, 1353, Slovenská čp. 635, 636, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 692, 727, 728, 853, Sportovní čp. 501, 504, 851, 868, 869, 870, 871, 910, 920, 933, 939, 940, 943, 977, 991, 998, 999, 1088, 1224, 1281, 1293, 1400, 1465, Topolová čp. 1401, 1406, 1426, 1443, 1473, 1475, 1484, 1496, Tovární čp. 1204, 1314, U Dráhy čp. 439, 1095, 1155, 1266, 1275, 1430, V Chobotě čp. 1037 1111, 1112, 1113, 1116, 1121, 1319, 1324, 1357, 1402, 1430, V Lánech 1131, 1445, 1483, 1499, V Lukách čp. 284, 970, 1010, 1027, 1090, 1147, 1098, 1343, 1481, 1485, 1494, 1495, 1497, 1500, 1503, 1504, 1505, 1513, 1514, 1526, Za Pilou čp. 572, 573, 574, 575, 576, 577, 848, 849, 850, 961, 968, 1084, 1092, 1129, 1132, Za Svitavkou čp. 684, 685, 707, 708, 709, 710, 720, Zborovská čp. 353, 357, 472, 494, 513, 578, 629, 630, 631, 638, 640, 641, 642, 643, 693, 694, 719, 745, 1025, 1103, 1285, 1286, 1358, 1420, 1427, 1428, čp. 1467

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost - přízemí budovy SOŠ v Liblicích, Školní čp. 145, Český Brod, pro voliče bydlící v:

Bylanská čp. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 106, 109, 110, 111, 114, 130, 264, 270, 272, 274, Cukrovarská čp. 9, 24, 26, 32, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 129, 143, 155, 184, 203, 227, K Vysílači čp. 99, 115, 116, 122, 160, 161, 171, 172, 233, 234, 262, 269, 273, Klučovská čp. 169, 232, 235, 259, 1280, Lstibořská čp. 100, 117, 132, 133, 139, 141, 144, 167, 183, 214, 236, 237, 260, 271, Na Parcelách čp. 29, 166, 168, 173, 176, 178, 180, 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 200, 202, 204, 205, 209, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 225, 228, 238, 239, 240, 241, 242, 263, 268, 275, Nová čp. 112, 113, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 142, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 201, 251, Průmyslová 231, Přistoupimská čp. 103, 104, 108 Školní čp. 81, 82, 83, 90, 91, 92, 93, 105, 107, 145, 146, 147, 156, 157, 158, 159, 206, 207, 208, 212, 218, Tůmov čp. 13, U Hřiště čp. 121, 174, 175, 177, 252, U Kapličky čp. 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 257, 258, 261, 265, 266, U Nouzováku čp. 12, Ve Staré vsi čp. 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 140, 179, 185, 196, 198, 210, 211, 215, 222, 267, 276, Za Drahou čp. 154, 162, 163, 164, 165, 170, 171, 224, 253, Liblice čp. 226, 229, 230

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost - budova čp. 3, ul. Havelská ve Štolmíři, Český Brod, pro voliče bydlící v:

Českobrodská čp. 17, 27, 30, 32, 36, 37, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 94, 95, 96, 100, 101, 110, 111, 114, 120, Havelská čp. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 41, K Lukám 102, 103, 104, 105, 116, 117, 119, Ke Škole 38, 42, 43, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 82, Lichtenštejnská 122, Na Vinohradech 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 90, 97, Slepá čp. 115, 123, 128, Svatováclavská čp. 118, 126, 127 Za Rybníkem 13, 15, 16, 24, 25, 28, 39, 75, 86, 106, 107, 108, 109, 112, 113, Štolmíř čp. 31, 33, 34, 35, 98, 99, 121, 124, V Lukách 125

ve volebním okrsku č. 7 je je volební místnost – společenský sál v přízemí budovy Penzionu Anna, Žitomířská 323, Český Brod, pro voliče bydlící v:

Penzion Anna a Domov seniorů v Českém Brodě, Žitomířská 323

ve volebním okrsku č. 8 je volební místnost – přízemí budovy II.ZŠ, Tyršova 68, Český Brod pro bydlící v:

Bezručova č.p. 249, 557, 558, 559, Boženy Němcové čp. 131, 435, 524, 525, 526, 527, 529, 541, 764, 765, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 865, 1044, 1114, 1192, 1193, 1194, 1403, 28. října čp. 1257, 1258, 1259, 1260, 1267, 1268, 1269, 1270, Jiřího Wolkera čp. 1135, 1153, 1157, 1158, 1166, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1184, 1186, 1200, 1201, 1211, 1213, 1214, 1215, 1225, 1226, 1245, 1246, 1279, 1282, 1296, Ke Spravedlnosti čp. 430, 451, 588, 589, 590, 600, 967, 994, 1138, 1219, 1242, 1474, Lukavského čp. 1431, 1447, Na Cihelně čp. 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1341, Palackého čp. 143, 231, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 255, 260, 261, 262, 263, 264, 290, 309, 462, 491, 497, 544, 546, 952, 975, 1034, 1005, 1250, 1256, 1521, Roháčova čp. 1325, 1326, Svatopluka Čecha čp. 100, 762, 763, 793, 794, 795, 806, 813, 816, 833, 834, 835, 836, 852, 880, 897, 907, 1004, 1015, 1032, 1033, 1041, 1043, 1050, 1300, 1348, 1379, 1506, Trstenická čp. 133, 381, 1122, 1136, 1142, 1185, 1247, 1376, Za Nemocnicí čp. 459, 1051, 1052, 1087, 1096, 1137, 1145, 1149, 1150, 1151, 1159, 1207, 1271, 1385, Zárubova čp. 193, 1081, 1082, 1102, 1123, 1146, 1251, 1288, 1294, 1342, 1477, 1492 Františka Macháčka čp. 1364, 1397, 1404, 1405, 1412, 1414, 1417, 1419, 1421, 1422, 1423, 1424, 1432, 1434, 1439, 1449, 1453, 1459, 1461, 1472, U Garáží čp. 1482, 1490, 1491 U Studánky čp. 1411, 1425, 1437, 1444, 1446, 1448, 1454, 1455, 1458, 1463, 1515, 1516, 1517, Český Brod čp. 1457


 

26.01.18 Informace
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist