Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Všechny aktuality

Oznámení

Vážení občané,

pokusili jsme se Vám shrnout důležité informace posledních dnů:

 • V době vyhlášení nouzového stavu Usneseni-vlady-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu.pdf z důvodu pandemie koronaviru je nutná zvýšená hygiena, zejména mytí rukou. Mimo svá obydlí je nařízeno nošení roušek, respirátorů a jiných pomůcek, které zachycují viry a chrání nos a ústa.
 • Omezení volného pohybu a pobytu Opatreni_200330.pdf 124 kB na veřejnosti je prodlouženo a bude platit nejméně do 11. dubna 2020 do 6 hodin ráno. Děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, nově nemusí mít pokrývku úst a nosu.
 • Po dobu nouzového stavu je třeba omezit vycházky pouze na nejnutnější cesty do obchodů potravin, lékáren, do zaměstnání nebo za rodinou.
 • Osobám starším 70 let je doporučeno nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí. Výjimkou mohou být pouze návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče.
 • Na veřejně dostupných místech je možné pobývat nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti či účasti na pohřbu. Při kontaktu s ostatními osobami je nutné zachovávat odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.
 • Občané, kteří jsou v karanténě, ji musí striktně dodržovat.
 • Jak nakládat s likvidaci použitých roušek se dozvíte zde.  
 • Jak nosit a pečovat o látkové roušky najdete zde.  desatero-rouska-letak.pdf
 • Ošetřovné pro zaměstnance bude propláceno i po zákonem stanovených 9 dnech. Nově se bude vyplácet také OSVČ. A to po celou dobu, kdy budou uzavřené školy i jiná dětská zařízení. („Ošetřovné“ pro OSVČ - výzva I - podrobnosti na webu ministerstva průmyslu a obchodu.) 
 • Letošní zápisy dětí do prvních ročníků proběhnou v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Termíny pro zápis a podávání elektronických žádostí je stanoven takto:
 • Spouští se program na podporu udržení zaměstnanosti
 • Podpora podnikatelů - přehled
 • Nadále jsou uzavřeny hranice naší republiky Mimořádné-opatření-volný-pohyb-osob-na-území-ČR.pdf pro cestování s výjimkou osob pracujících v zahraničí apod.
 • Stále platí zákaz pořádání kulturních, sportovních, náboženských a dalších akcí.
 • Stále platí uzavření školských zařízení i mateřských škol, Mimořádné-opatření-uzavření-základních-středních-a-vysokých-škol-od-11.-3.-2020.pdf školní jídelny, městské knihovny, KD Svět i sběrného dvora. Návštěvy nejsou povoleny v penzionu pro seniory ANNA ani v českobrodské nemocnici na Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče DIOP ani na lůžkách následné péče (LDN).
 • Je nadále zakázána přítomnost Mimořádné-opatření-omezení-maloobchodního-prodeje.pdf veřejnosti v restauracích a omezen provoz úřadů i pošt Mimořádné-opatření-prodloužení-omezení-činnosti-OVM-a-SO.pdf.(Aktuality z České pošty)
 • MěÚ Český Brod má otevřeno pouze na podatelně v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00 hodin. Pro další komunikaci s úřadem doporučujeme maximálně využít online formuláře, telefon nebo email.
 • Platba místních poplatků (poplatek za psa, popelnice) je možná pouze bezkontaktně. Jejich splatnost se posouvá do 31. 8. 2020.
 • Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady. Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla. (Po skončení doby trvání nouzového stavu je potřeba si „propadlé doklady“ neodkladně vyřídit.)
 • Veškerá parkovací místa ve městě lze až do odvolání využívat zdarma.
 • Stále platí zavedení prázdninového provozu u středočeských dopravců. Došlo také k omezení dopravy v souvislosti se šířením koronaviru Českými drahami.
 • Čas od 8:00 do 10:00 hodin je vyhrazen pro nákupy Mimořádné-opatření-vyčlenění-prodejní-doby-pro-seniory.pdf v potravinách nebo drogeriích seniorům a držitelům průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu ve velkých prodejnách a supermarketech. V menších prodejnách budou uvedené osoby obslouženy přednostně.
 • Doporučuje se nakupování v omezeném počtu členů rodiny. V obchodech a v lékárnách dodržování bezpečného odstupu alespoň 2 metry a při nákupu používat jednorázové rukavice nebo jiné pomůcky například igelitové sáčky. 
 • Pokud se u člověka objeví známky onemocnění koronavirem, je třeba kontaktovat svého praktického lékaře nebo hygienickou stanici nebo odběrné místo.
 • Provoz ordinací je omezen. K návštěvě lékaře specialisty (chirurgie, krční, zubař…) by mělo dojít jen v opravdu nevyhnutelných případech.
 • Při nedodržování přijatých opatření a porušení krizového zákona jde o trestný čin, který se trestá vysokou finanční pokutou.
 • Při stavu nouze jsou všechna protiprávní jednání posuzována mnohem přísněji a u majetkových deliktů hrozí odnětí svobody až na 8 let.
 • Informační linka ke koronaviru: 1212.
 • Informační web ke koronaviru: koronavirus.mzcr.cz.
 • Psychologická podpora pro seniory: Elpida – linka seniorů 800 200 007, Senior telefon Života 90 800 157 157.
 • Poradenství pro rodiny s dětmi: 601 372 783, 702 144 093, 702 081 431.
 • Psychologická podpora pro dospělé: Linka důvěry CKI PL Bohnice 284 016 666, Modrá linka 608 902 410 a 731 197 477.
 • Pro seniory, osamělé či tělesně postižené osoby nebo osoby v karanténě, o které se nemá kdo postarat, nákup základních potravin, léků a hygienických potřeb nebo vyzvednutí knihy z Městské knihovny zajišťují dobrovolníci ve spolupráci s městskou policií. Službu lze objednat na 313 034 222 nebo na emailu dobrovolnici@cesbrod.cz 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist