Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Oprava hřbitovní zdi

Oprava hřbitovní zdi

6. 8. 2020 bylo stavební firmě předáno staveniště pro realizaci opravy severní zdi na městském hřbitově v Českém Brodě. Stávající kamenná zeď směrem k ulici Prokopa Velikého bude opravena. 

Novodobé a zborcené části budou vybourány včetně základů a nahrazeny novou konstrukcí na betonových základech. Zeď bude omítnuta. Po dobu výstavby budou zajištěny sloupové náhrobky proti poškození. Práce provádí společnost Kamenictví Procházka, s. r. o. z Českého Brodu, která vyhrála výběrové řízení. Akce je dělena do 3 etap pro roky 2020 - 2022. Letos by měla proběhnout první etapa spočívající v náhradě celého zborceného úseku, který je dnes provizorně nahrazen pletivem. Předpokládané náklady ve výši 1,9 mil. Kč včetně DPH budou hrazeny z rozpočtu města.


zpět
Cesbrod