Životní situace

Ochrana rorýsů při zateplování domů

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Ochrana rorýsů při zateplování domů (stavebních činnostech).
4. Základní informace
k životní situaci

Postup pro ochranu hnízdních možností rorýse obecného při zateplování domu, případně jiných stavebních činnostech. 12786nalezitosti_ktere_by_mela_obsahovat_zadost_o_vyjimku_u_zvl.doc

 

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník nebo správce domu, investor, případně realizační firma.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Rorýs obecný je zařazen mezi chráněné druhy živočichů (kategorie „ohrožený druh“). Ve městech hnízdí téměř výhradně ve zdech domů, větracích otvorech, krovech střech, pod římsami a trámy. Pokud se bude zateplovat dům, na kterém rorýsi hnízdí, je nutné v souladu s § 56 zákona č. 114/1992 Sb. zažádat krajský úřad o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu. Krajský úřad může ve svém rozhodnutí stanovit podmínky postupu zateplení domu např. období, kdy je možné provádět stavební činnost, zachování větracích otvorů pod střechou apod.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním žádosti o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněného druhu dle par. 56 zákona č. 114/1992 Sb.

  • písemně – osobně na podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje, nebo zasláním poštou na adresu: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, 150 00
  • elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu:epodatelna@kr-s.cz
  • datová schránka ISDS:keebyyf
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, 150 00
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, Praha 5, 150 00.
S kým: Ing. Zdeňka Šímová, vedoucí odd. ochrany přírody, tel. 257 280 369
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Žádost s těmito údaji:
1. Jméno a příjmení žadatele (název firmy) + datum narození (IČ u firem)
2. Adresa (sídlo)
3. Žádost o udělení výjimky dle par. 56 zákona č. 114/1992 Sb. pro rorýse obecného (formulář neexistuje)
4. Stručný popis akce, projektová dokumentace, navržená opatření
5. Datum a podpis (u firem statutární zástupce nebo osoba s plnou mocí + razítko)
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
 
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
 
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
 
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Informace na portálu Středočeského kraje 12786nalezitosti_ktere_by_mela_obsahovat_zadost_o_vyjimku_u_zvl.doc
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství
26. Kontaktní osoba Ing. Rostislav Vodička, tel.: 321 612 181
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
22.8.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
22.8.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist