Zdravý Brod

MA21

Návrhy na akce a projekty - z 5. setkání ST dne 22. 11. 2007

 

 1. Vytvoření funkce euromanažera – koordinátora projektů, projekt. managera
 2. Euromanager
 3. Euromanager
 4. Vytvořit v koordinace s Ú Region Rady ROP post euromanagera
 5. Vytvořit pracovní místo /subjekt pro koordinátora sociopatogenních jevů města a regionu
 6. Zřídit nový subjekt pro cestovní ruch, pro rozvoj PR města a regionu, využít stávající kapacitu (MKIC), dát mu nové kompetence
 7. Mobiliář cestovního ruchu (infotabule)
 8. Projekt konverze lokálních topenišť a využití solární energie pro ohřev TUV
 9. Obnova koupaliště a vybudování přiměřeného krytého bazénu – po zvážení finančních možností města (+zdroje z fondů a z EU)
 10. Koupaliště
 11. Vytvořit bezbariérové centrum pro vzdělávání a volnočasové aktivity
 12. Výstavba nové budovy MŠ v Liblicích (nízkoenergetická budova, ekologické zaměření, speciální vzdělávání 8.2.3.)
 13. 8.2, 8.2.1 odpovídající prostory pro školní vzdělávání (předškolní)
 14. Rekonstrukce hřiště u 1.ZŠ pro víceúčelové využití ve volném čase i školní TV
 15. Půjčovní stojan na kola (viz projekt v Praze 8) po městě
 16. Naučné stezky, ČB rybníky, ČB architektura (veřejné budovy + vily)
 17. Cyklostezky podél Šembery (Liblice - Malochov – Podviňák)
 18. Cyklostezky podél Šembery
 19. Vybudování sítě cyklostezek, s průjezdem městem, (pruhy pro cyklisty na komunikacích) navádějících ke kulturním a přírodním památkám v městě a okolí
 20. Vyhrazené jízdní pruhy pro jízdní kola ve stávajících jednosměrkách v centru
 21. Dopravní terminál (vlak, bus, P+R, B+R)
 22. Dopravní terminál (nádraží atd.)
 23. Dopravní uzel (nádraží)
 24. Autobusové nádraží
 25. Bezpečné přechody (podchody, nadchody) vlakové tratě
 26. Úprava prostoru před nádražím a prodloužení podchodu
 27. Přednádraží včetně parkovišť a podchodu
 28. Úprava komunikací ve městě
 29. Pasport komunikací a chodníků, veřejné zeleně, veřejného osvětlení
 30. Rekonstrukce veřejných prostranství
 31. Připravit dopravní studii na obchvat města S-J pro tranzitní tangenciální dopravu! Zapracovat do nového územního plánu Českého Brodu 2010.
 32. Vyřešit dopravu ve městě, následně obchvat města a připojení na silnici č. 1/12
 33. Obchvat kolem Českého Brodu
 34. Kruhový objezd u 22N
 35. Projekt dopravního řešení pro vyústění těžké tranzitní dopravy z města
 36. Organizovat dopravu v centru – zklidnění
 37. Řešení dopravní situace na křižovatce Jana Kouly a Krále Jiřího u ZZN. Kruhový objezd
 38. Dokončení rekonstrukcí ulic (Jungmannova ulice) a dopravně (průjezd, parkování) vyřešit obě náměstí.
 39. Rekonstrukce náměstí – dokončit včetně mobiliáře
 40. Voda, kanalizace
 41. Vodní zdroj (vlastní)
 42. Vodní zdroj
 43. Nové vrty, nový vodojem
 44. Projekt demineralizace vody ve veřejné vodovodní síti
 45. Výměna a oprava kanalizace
 46. Vyřešit kanalizaci a vodovod – rekonstrukce a doplnění 
 47. Posílení vrtů vodního zdroje
 48. To není projekt, ale prosba – investovat více do schopných lidí a méně do „železa“
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist