Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Návrhy MŠ Kollárova

Návrhy MŠ Kollárova

Posouzení ideového návrhu pro veřejnou zakázku „Projektová dokumentace nové budovy Mateřské školy Kollárova, Český Brod“ bylo předmětem hodnocení komise, která zasedla v polovině června ve složení: Ing. arch. Richard Murgaš (Uniform architects), Ing. arch. Rostislav Jakubec (ATX architekti), Ing. arch. Petr Tuček (Petr Tuček architekt), MgA. Lucie Ulíková, Mgr. Jiřina Zumrová, Bc. Jakub Nekolný, Mgr. Tomáš Klinecký, Ing. arch Jiří Pavlíček. Komise po několikahodinovém jednání připravila doporučení pro radu města, která rozhodne o dalším postupu.

MS architekti s.r.o.
 1. panel 01_MSarchitekti.pdf
 2. panel 02_MSarchitekti.pdf
 3. panel 03_MSarchitekti.pdf
 4. panel 04_MSarchitekti.pdf
 5. panel 05_MSarchitekri.pdf

Abraham/Hakl/architekti
Lukáš Abrham, Daniel Hakl

 1. panel 01_Abraham_Hakl.pdf
 2. panel 02_Abraham_Hakl.pdf

Mgr. A. Marek Topič
 1. panel  01_Topic.pdf
 2. panel  02_Topic.pdf

Martin Kožnar, Tomáš Petrášek

 1. panel  01_Koznar.pdf
 2. panel 02_Koznar.pdf
zpět
Cesbrod