Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Odbory - Územní plán města Český Brod

Návrh územního plánu po zapracování námitek 07/2016

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_15_07_2016.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL ZPF_15_07_2016.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
 Výkres základního členění vykzaklcl_15_07_2016.pdf  
 Hlavní výkres hlvykres_15_07_2016.pdf  
 Hlavní výkres po rozhodnutí o námitkách hlvykresponam_15_07_2016.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_15_07_2016.pdf  
 Koordinační výkres koordvykres_15_07_2016.pdf  

 Výkres širších vztahů vyksirvztah_15_07_2016.pdf

 

 Výkres dopravy doprava_15_07_2016.pdf

 

 Výkres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo_15_07_2016.pdf

 

 Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou_15_07_2016.pdf

 
 Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem_15_07_2016.pdf  
 Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii_15_07_2016.pdf  
 Výkres TI - telekomunikace telekomunikace_15_07_2016.pdf  
 Výkres TI - kanalizace kanalizace_15_07_2016.pdf  
 Výkres životního prostředí zivotni_prostredi_15_07_2016.pdf  
 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu_15_07_2016.pdf  
 Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce_15_07_2016.pdf  
 Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce_15_07_2016.pdf  
 Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari_15_07_2016.pdf  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit150716.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh150716.pdf

Schéma základní dopravní sítě - návrh upravený schemzakdopsitnavrhup150716.pdf

Kompletní DVD s druhým návrhem po zapracování připomínek ke stažení 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist