Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Odbory - Územní plán města Český Brod

Návrh územního plánu k veřejnému projednání.

Textová část návrhu územního plánu 
Textová část extcastup_ 27_08_2014.pdf
Tabulka záborů ZPF a PUPFL zpf_ 27_08_2014.pdf
Grafická část návrhu územního plánu
 Výkres základního členění vykzaklcl_ 27_08_2014.pdf  
 Hlavní výkres hlvykres_ 27_08_2014.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb vykverprosst_ 27_08_2014.pdf  
 Koordinační výkres koordvykres_ 27_08_2014.pdf  

 Výkres širších vztahů vyksirvztah_ 27_08_2014.pdf

 

 Výkres dopravy doprava.pdf

 

 Výkres dopravy - pěší a cyklo doprava_pesi_a_cyklo.pdf

 

 Výkres TI - zásobování vodou zasobovani_vodou.pdf

 
 Výkres TI - zásobování plynem zasobovani_plynem.pdf  
 Výkres TI - zásobování elektrickou energií zasobovani_elektrickou_energii.pdf  
 Výkres TI - telekomunikace telekomunikace.pdf  
 Výkres životního prostředí zivotni_prostredi.pdf  
 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu predpoklad_zaboru_pudniho_fondu.pdf  
 Základní urbanistická koncepce urbanisticka_koncepce.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - stávající stav doprava_stavajici_stav.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - I. návrh ÚP doprava_I._navrh_UP.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP ke společnému jednání doprava_pred_spol.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP zkoumaná varianta doprava_var_1.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP zkoumaná varianta doprava_var_2.pdf  
 Schema základní dopravní sítě - II. návrh ÚP po spol. jednání doprava_po_spol.pdf  
 Schema koncepce TI 1_20000 schema_koncepce.pdf  
 Archeologická a památková ochrana archeologove_a_pamatkari.pdf  
 Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území
Textová část vvurudod110114.pdf
Návrh stanoviska k přijatelnosti vlivů ÚP na ŽP navrhstanup.pdf
Schéma základní dopravní sítě - současný stav schemzakdoprsit.pdf
Schéma základní dopravní sítě - návrh schemzakdopsitnavrh2.pdf

Kompletní DVD s návrhem ke stažení 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist