Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Náš odbor rozvoje nezahálí

V návaznosti na představení významných zrealizovaných projektů roku 2015 v našem městě předkládáme výčet dotačního managementu města Český Brod za první pololetí 2016.

 

Podané žádosti:

Zateplení budovy č. p. 56, Český Brod

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí;  Operační program Životní prostředí 2014 – 2020

Předmět: Stavební úpravy na budově č.p. 56, které povedou k energeticko - úsporným opatřením. Jedná se o modernizaci, údržbu a opravy formou zateplení části ploch obvodového pláště, přiteplení konstrukce a výměna výplní otvorů oken a dveří.

Předpokládané náklady projektu: 4.500.000 Kč


 Bezpečně po městě

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR; Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Předmět: Projekt řeší zvýšení bezpečnosti pohybu chodců a dopravy formou rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení, stavebními úpravami nároží křižovatek, zřízení zpomalovacího prahu a nový způsob odvedení dešťových vod z chodníků a domovních svodů, a to vše v ulicích Masarykova a Tyršova.

Předpokládané náklady projektu: 9.760.000 Kč


 Aktivní odpočinek v lese

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství; Program rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Předmět:  V rámci projektu dojde k zatraktivnění současné naučné stezky „Údolím Šembery“ a bude tak umožněn návštěvníkům  lesa aktivní odpočinek ( instalace workoutových prvků, nová lávka, odpočinková stanoviště..)

Předpokládané náklady projektu: 570.000 Kč


 Přijaté žádosti:

Po městě na kole

Poskytovatel dotace: Středočeský Fond cestovního ruchu - Tematické zadání "Oblast cestovního ruchu"

Předmět: V rámci projektu dojde k umístění tří kolostavů u budovy Gymnázia v Českém Brodě.

Předpokládané náklady projektu: 83.500 Kč


 Podpora procesů plánování rozvoje sociálních služeb

Poskytovatel dotace: Středočeský Humanitární fond – Tématické zadání „Sociální oblast“

Předmět: V rámci projektu budou  řešeno komunitní plánování v oblastech: Rodina, děti a mládež; Senioři a osoby se zdravotním postižením; Osoby v krizi a ohrožené sociálním vyloučením.

Předpokládané náklady projektu: 50.000 Kč


 Efekt pro Český Brod

Poskytovatel dotace:  Ministerstvo průmyslu a obchodu; Program EFEKT

Předmět: Předmětem projektu je výměna části svítidel veřejného osvětlení ve městě Český Brod.

Předpokládané náklady projektu: 1.800.000 Kč


 Odbahnění a revitalizace návesního rybníku Štolmíř

Tuto žádost podala Místní organizace českého rybářského svazu Český Brod ve spolupráci s Městem Český Brod.

Poskytovatel dotace: Středočeský Fond životního prostředí a zemědělství – Tématické zadání „Zkvalitnění životního prostředí“

Předmět: Předmětem dotace je odstranění sedimentu z prostoru návesního rybníka a obnovení biologické funkce krajiny v této lokalitě. Dne 21. 5. 2016 proběhlo již veřejné projednání přímo ve Štolmíři a hlavním tématem bylo komplexní řešení návesního prostoru v návaznosti na tento projekt.

Předpokládané náklady projektu: 1.100.000 Kč


 Protipovodňové opatření města a ORP Český Brod

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí – OPŽP - Výzva č. 05_15_004 MŽP_4. Výzva

Předmět: Předmětem dotace je zpracování digitálního protipovodňového plánu pro město a ORP Český Brod + 13 obcí a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi.

Předpokládané náklady projektu: 17.700.000 Kč


 Dále jsme zpracovali projekty Fitness prvky a workoutové sestavy ve městě Český Brod a  Doplnění vodovodní sítě Český Brod, které nebyly bohužel donátory podpořeny.

27.06.16 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist