Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Nález jízdního kola

Dne 11. 11. 2018 nalezeno jízdní kolo (MUCB 73923/2018). Informace k tomuto nálezu poskytne odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod, podatelna, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod. Nepřihlásí-li se vlastník věci do 3 let ode dne vyhlášení nálezu, nabude vlastnické právo k věci její nálezce.

zpět
Cesbrod