Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Na dopravní terminál v Českém Brodě získalo město dotaci

V Českém Brodě je dlouhodobým záměrem vybudovat přestupní terminál Pražské integrované dopravy (PID). Nádraží v Českém Brodě Nádraží a jeho okolí

patří k jedněm z nejfrekventovanějších míst příměstských linek, kudy projde přibližně 5000 cestujících za den.

Vybudování dopravního terminálu umožní obyvatelům města a spádovým obcím využít přestupy mezi vlakovou dopravou, linkovou autobusovou dopravou a městskou hromadnou dopravou (MHD). Přestupní terminál vznikne v prostoru železniční stanice Český Brod a jejím nejbližším okolí.

Projekt naplňuje priority Strategického plánu rozvoje města a je rozdělen do tří základních etap.

První etapou byla rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Český Brod. Investorem byla společnost ČD, která ji předala veřejnosti v říjnu 2010.

Druhou etapou projektu je rekonstrukce prostoru před nádražím ČD včetně příjezdových komunikací.

První část projektu, který zde město dokončilo na jaře 2010, bylo parkoviště P + R (Park and Ride - zaparkuj a jeď) pro 35 osobních vozidel, na toto parkoviště město získalo dotaci z ROP SČ ve výši 1,28 mil. Kč (celkové náklady 3,2 mil. Kč). V roce 2010 ještě město vyměnilo kanalizaci a vodovod v části ulice Krále Jiřího (od křižovatky s ulicí Zborovskou a Jana Kouly k nádraží), která byla v havarijním stavu vlastním nákladem ve výši 5,7 mil. Kč.  

V roce 2011 Město požádalo o dotaci z ROP SČ na dvě části projektu „Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě“. Část 1A (tzv. Terminál) zahrnuje celkovou rekonstrukci všech ploch zeleně, veřejného osvětlení, vybudování autobusových zastávek, parkoviště pro krátkodobé stání K + R (Kiss and Ride – polib a jeď) a kamerového systému v části ulice Krále Jiřího a  prostoru před nádražím. Část 1B zahrnuje celkovou rekonstrukci vozovky od nádraží do Liblic, obnovu odvodnění vozovky a výměnu veřejného osvětlení.

Žádosti na část 1A (Terminál) a 1B (Cukrovarská) byly úspěšné a obdrželi jsme oznámení  Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy o schválení projektu k financování a výzvu k uzavření smluv o poskytnutí dotace. Smlouvy byly odsouhlaseny Zastupitelstvem města Český Brod ve středu 9.11. 2011.

V roce 2011 Město podalo ještě jednu žádost o dotaci na ROP SČ a to na projekt „Parkoviště P+R ČD Český Brod. Tento projekt obsahuje výstavbu 62 parkovacích míst v prostoru nepotřebné nákladové rampy ČD vedle budovy nádraží.  K dnešnímu dni Regionální rada žádost o dotaci zatím nevyhodnotila. Pokud by se toto parkoviště nestavělo, řešila by se potřeba parkovacích míst prodloužením dnešního provizoria v prostoru bývalého cukrovaru.

Třetí etapa počítá s vybudováním dalších parkovišť v ulici Klučovská  a prostoru nákladové části nádraží, vybudována mají být parkovací místa pro osobní auta a zázemí pro cyklisty B + R (Bike and Ride – Přijeď na kole a jeď). Tato etapa však může být reálně zahájena až po dokončení investiční akce společnosti SŽDC, která umožní bezbariérový přístup k nástupištím a především prodloužení podchodu s vyústěním ke Klučovské ulici. SŽDC však zatím přerušila práce na projektové přípravě.   

Jaké jsou investiční náklady?

Náklady na projekt „Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě – část 1A“ (Terminál) jsou ve výši 30,5 milionů Kč. Dotace ve výši 13,8 milionů Kč je z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy, Prioritní osa Doprava, výzva č. 64, oblast podpory 1.2. - Udržitelné formy veřejné dopravy. Další související náklady jsou ve výši 1 milionu Kč.

Náklady na projekt „Stavební úpravy v okolí nádraží v Českém Brodě – část 1B – ulice Cukrovarská“ jsou ve výši 28,9 milionů Kč.  Z Regionálního operačního programu NUTS II Střední Čechy (ROP), Prioritní osa Doprava výzva č. 58, oblast podpory 1.1. - Regionální dopravní infrastruktura – místní komunikace je dotace 18,5 milionů Kč. Další související náklady jsou ve výši cca 3,6 mil Kč (obsahují mimo jiné i propojení vodovodních řadů mezi Českým Brodem a Liblicemi v délce 620m).

Potřebu vlastních finančních prostředků na tyto investice ve výši 31,4 mil. Kč v letech 2012 a 2013 bude město řešit z větší části pravděpodobně výběrovým řízením o poskytnutí úvěru. O možnostech a detailech se v současné době jedná.

Předpokládané náklady na projekt „Parkoviště P+R ČD, Český Brod“ jsou ve výši  21,5 milionu Kč. Město požádalo o dotaci do ROP Výzva č. 54 Oblasti podpory: 1.2 - Udržitelné formy veřejné dopravy– (P+R, B+R, cyklodoprava) je ve výši 8,6 milionu, 2 miliony jsme obdrželi z fondů Středočeského kraje (již je uzavřena smlouva). Rozhodnutí o poskytnutí dotace z ROP SČ ještě nebylo vydáno. Je projednána i finanční spoluúčast Českých drah a.s.

Realizace schválených projektů bude probíhat s ohledem ke všem administrativním úkonům od června příštího roku do července roku následujícího.

Věříme, že každá dokončená stavba přispěje ke zvýšení komfortu cestování a využívání hromadné dopravy, což jistě ocení nejen občané Českého Brodu, ale i jeho okolí.

15.11.11 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist