Aktuality - Všechny aktuality

KRÁTCE Z MĚSTA - září 2018

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady, zastupitelstva města a dění v našem městě.

Od začátku září začala v našem městě fungovat českobrodská doprava pro seniory.


 3. září byly slavnostně otevřeny nové prostory informačního centra.


 5. září 2018 proběhlo na radnici veřejné projednání problematiky parkování na Škvárovně, na kterém se zástupci města dohodli s veřejnosti na zřízení parkovací zóny pro rezidenty a znemožnění přímého vjezdu do ulice Ruská ve směru od Klučova. Nutná opatření obecné povahy budou přijata a svislé i vodorovného značení instalováno v podzimních měsících tak, aby celý systém mohl začít fungovat od začátku roku 2019.


 10. září starosta města přestřihl pásku a předal do užívání rekonstruované komunikační prostory v hlavní budově nemocnice.


 16. září od 20.00 hod. pokračovalo promítání letního kina animovanou rodinnou komedií Coco, se kterou opět přijede Kinematograf bratří Čadíků a slavnostně výtěžek celého léta ředitelce nadace Konto bariéry.


 O víkendu 22. a 23. září oslavíme tradiční českobrodské posvícení aneb den posvěcení kostela sv. Gotharda. V centru města opět uvítáme atrakce a lunaparky Třískovi a v sobotu se od 20.00 hod. můžete těšit na též již tradiční ohňostroj.


 Rada města schválila zahájení přípravných prací na vybudování parkovacího domu v areálu bývalého ZZN.


 Schválením smlouvy o budoucím bezúplatném převodu veřejné dopravní a technické infrastruktury do majetku města rada města umožnila postoupit v přípravě bytové zástavby lokality za „Zvonečkem“ pod názvem Nové Mexiko


 V září také proběhlo jednání Fóra města, na kterém byly diskutovány výsledky loňského jednání a navrženo aktuálních 10 problémů města.


 Poslední jednání zastupitelstva města v tomto volebním období se uskuteční 19. září od 18.00 v obřadní síni budovy městského úřadu na adrese náměstí Husovo 70.


 23. září od 15.00 hod. proběhne slavnostní otevření nových prostor Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zvonice spojené se dnem otevřených dveří. 


 Město rozděluje finanční prostředky z fondu Regenerace městské památkové zóny. Podpořeny byly stará radnice čp. 1, kostel sv. Gotharda, kostel Nejsvětější trojice, budova Podlipanského muzea nebo Sokolovna.


 V Liblicích hlavně v ulici Na Parcelách proběhla rekonstrukce veřejného osvětlení.


 V Tyršově ulici v chodníku u Sokolovny probíhá výměna kabelu elektrického vedení s následnou úpravou chodníku do zámkové dlažby.


 Rada města vyhlásila veřejnou zakázku na zhotovitele parkoviště B+R u nádraží pro jízdní kola a motocykly.


 Rada města také vyhlásila veřejnou zakázku na vybudování podzemních kontejnerů na sídlišti a pořízení popelnic na papír a plast pro zájemce z řad veřejnosti.


 Zastupitelstvo na svém příštím zasedání projedná i zpracovaný vizuální manuál, který by měl napříště sjednotit jednotlivé prvky ve veřejném prostoru, jako jsou odpadkové koše, lavičky, zastávky a podobně.


 Na základě smlouvy s úřadem práce se v ulicích našeho města opět objevili asistenti prevence kriminality


 Zastupitelstvo též bude rozhodovat o uzavření veřejnoprávní smlouvy s Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje o zajištění jednotky požární ochrany pro město Český Brod a jeho 3 katastrální území, čímž by naplnilo své zákonné povinnosti na tomto úseku.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist