Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - září 2017

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

V průběhu prázdnin rada města zasedala třikrát. Kromě administračních bodů, jakými bývá vyhlašování záměrů, schvalování věcných břemen, dohod o spisové službě pro obce v působnosti našeho města (ORP) se zabývala především projektovou činnost a s ní spojenými úkony.

  • Po dokončení stavebních prací na nové škole a výdejně RM následně odsouhlasila dokumenty pro změny v rejstříku škol, tj. navýšení kapacity žáků na ZŠ Žitomířská 885 a zařazení nové budovy školy č. p. 1100 a výdejny do užívání ZŠ.
  • RM souhlasila se stavebními úpravami v prostorách č. p. 25 pro potřeby činnost M´am´aloca o. p. s., která zde bude realizovat projekt Dětské skupiny.
  • RM souhlasila s přijetím dotací z MK na opravu průčelí a střechy domu č. p. 12 a záchranu kaple sv. Gotharda a zároveň s výsledky výběrového řízení.
  • RM souhlasila s Rozhodnutí m o poskytnutí dotace z OP Zaměstnanost na realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod“.
  • Na základě získané dotace RM vyhlásila veřejné zakázky na realizaci stavebních úprav a vybavení pro Nízkoprahový klub Zvonice ve městě Český Brod, který bude sídlit v areálu nemocnice (bývalá budova dopravy).
  • Po získání dotace RM vyhlásila veřejnou zakázku na dodávku štěpkovače a vanových kontejnerů na odpad.
  • RM souhlasila se žádostmi o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ na rok 2017/2018, jejichž zřizovatelem je Město Český Brod.

Zastupitelstvo města bylo svoláno v souvislosti se změnou Vyhlášení státní podpory sportu 2017/2018 Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, kterou MŠMT zveřejnilo 30. 6. ZM přislíbilo finanční podporu projektům TJ Slavoj (rekonstrukce atletického stadionu), SK Český Brod (infrastruktura na Kutilce) a TJ Liblice (multifunkční hřiště s umělým povrchem).


V našem infocentru i v KD SVĚT jsou volně k dispozici nové skládačky s programem na měsíce září - prosinec 2017. Máte se na co těšit.


Dále ZM projednalo informaci o výběrovém řízení na Stavební úpravy komunikačních prostor č. p. 282 - vyhodnocení zakázky (budova A v areálu nemocnice).


Den otevřených dveří v nové škole ZŠ Žitomířská, který se odehrál 4. září 2017, jsme využili k veřejné diskusi Fórum zdravého města 2017, více informací k jednotlivým akcím naleznete uvnitř Zpravodaje.


Uvolněné prostory po ZŠ Žitomířská v budově Žitomířská 760 (pod Penzionem Anna) po nutných úpravách využívá ZŠ Tyršova.


Tým CEREK - Centrální registr jízdních kol pro ČR připravil pro občany našeho města podzimní akci v podobě 50% slevy na registraci. Stačí, když na konci objednávky zadáte slevový kód: STARTMP. Cena registrace pro občany je jen za 49 Kč na 5 let. Tato nabídka je platná do konce října.


Jako každý rok nás čeká omezení vjezdu a parkování na obou náměstích ve dnech českobrodského posvícení 18.-26. 9. 2017. O víkendu 23. – 24. 9. budou uzavřena obě náměstí. Bližší informace naleznete na webových stránkách města.


V pondělí 23. 8. 2017 do našeho města dorazila návštěva z Dánska. Po přivítání na radnici ji čekala prohlídka v místním penzionu pro seniory ANNA, exkurze v nedalekém Kounickém pivovaru a komentovaná prohlídka historického centra města v doprovodu průvodkyně z infocentra.


Na náš úřad dorazila slavnostní vlajka Města Český Brod. Vlajce požehná při bohoslužbě v kostele sv. Gotharda v neděli 24. září od 9.30 hod. arcibiskup pražský kardinál Dominik Duka. Všichni občané jsou srdečně zváni.


Upozorňujeme na změnu termínu konání Podzimních slavnosti v Liblicích, které se uskuteční 14. 10. 2017.

18.09.17 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist