Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

KRÁTCE Z MĚSTA - ZÁŘÍ 2016

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

31. 8. 2016 proběhlo v obřadní síni MěÚ Český Brod další ze série setkání obcí ORP Český Brod s vedením Středočeského kraje. Po úvodním slovu pana hejtmana Ing. Miloše Petery a starosty města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného byla na programu témata: připravenost kraje na řešení mimořádných krizových situací, zdravotnictví, sociální oblast včetně možností využití dotačních titulů a podpor prostřednictvím MPSV a ÚP ČR, oblast školství. Významným tématem byla oprava a údržba komunikací a možnosti omezení tranzitní kamionové dopravy v našem kraji. Závěr patřil diskusi, která přinesla řadu podnětů k řešení problémových oblastí napříč sektory i hledání společného východiska dopravní problematiky.


 

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev. V Českém Brodě volby proběhnou tradičně v osmi volebních okrscích, bližší informace o době a místu konání voleb naleznete na úřední desce. oznameni_o_dobe_a_mistu_konani_voleb_2016.pdf


 

Rada města souhlasila s podáním žádosti na vybudování parkoviště B + R u nádraží v Českém Brodě, do výzvy číslo 24 z Integrovaného regionálního operačního programu; Výstavba a modernizace přestupních terminálů. Parkoviště B+R u nádraží v Českém Brodě.


 

Oslav 130 výročí založení a 90 let od výuky v liblické škole se za město oficiální části oslav zúčastnilo vedení města v čele se starostou J. Nekolným.


 

Rada města souhlasila s přijetím dotace v maximální výši 301.659 Kč pro realizaci projektu „Učíme se udržitelnému rozvoji“ ze Státního fondu životního prostředí ČR.


 

Starosta J. Nekolný a místostarosta P. Janík se tradičně zúčastnili zahájení nového školního roku přivítáním prvňáků v českobrodských ZŠ.


 

Rada města schválila přijetí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na projekt Nová technika pro městské lesy.


 

Rada města schválila zadání Generelu dopravy v Českém Brodě.


 

Rada města projednala novelu Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu.


 

Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu následující veřejnoprávní smlouvy:
• Protipovodňové opatření město a ORP Český Brod – Smlouva o spolupráci mezi obcemi.
• VPS s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky.
• VPS speciální stavební úřad pro místní komunikace Rostoklaty, Doubravčice.


 

V rámci postupné modernizace kamerového systému města byl modernizován další kamerový bod. Tentokrát na budově MěÚ na náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 56. Zastaralá analogová kamera byla nahrazena digitální otočnou PTZ IP speed dome kamerou s rozlišením HD 1080p. Příští rok bychom rádi pokračovali v modernizaci celého systému. Pokud to rozpočtové prostředky umožní tak bychom rádi modernizovali kamerový server a datové úložiště včetně software a kamerový bod v ulici Na Cihelně.


 

V první polovině letošního roku se louka v Dolánkách proměnila v keltskou vesnici s dávnými obydlími. Důvodem je natáčení desetidílného historického seriálu s pracovním názvem „Britannia“ pro zahraniční televizní stanici SKY. Za tímto účelem si společnost Film United s.r.o. od města Český Brod pronajala pozemky a filmaři se svým komparsem budou trávit ještě do konce tohoto roku v údolí říčky Šembery několik natáčecích dní. Děj divákům přiblíží život Keltů na Britských ostrovech, kdy 50 l. př. n. l. došlo k úspěšné invazi Římanů.

22.09.16 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist