Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - září 2015

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Naše informační centrum bylo hodnoceno v období červenec – srpen 2015 prostřednictvím metody Mystery shopping v oblasti monitoringu služeb TIC a obstálo na výbornou! Také Národní informační centrum pro mládež, zřízené MŠMT pochválilo internetové stránky našeho ICM.


Od 30. 8. 2015 jsou provedeny změny jízdních řádů linek PID dopravců ČSAD POLKOST a OAD Kolín, bližší informace naleznete na webových stránkách města.


Ke dni 31. 8. 2015 skončil projekt Sdílené radosti a strasti ZŠ ORP Český Brod, ale pedagogicko psychologická poradna funguje i nadále. Bližší informace naleznete zde.


Město Český Brod bude vypisovat výběrové řízení na místo strážníka Městské policie. Základními požadavky jsou: občan ČR, starší 21 let, ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, zdravotní způsobilosti (tělesná i duševní), bezúhonnost (prokazuje se výpisem z Rejstříku trestů), spolehlivost (prokazuje se čestným prohlášením). Zájemci sledujte úřední desku a web města.


Dne 7. 9. 2015 se na veřejném setkání o obnově a údržbě veřejné zeleně na místním hřbitově sešli zástupci města, odboru životního prostředí, odboru vnitřních věcí a odboru rozvoje s veřejností. Na českobrodský hřbitov byl přizván i zahradní architekt Ing. Josef Souček, který popsal současný stav zeleně na hřbitově, možnosti a především vize do budoucna. Akce byla pořádána v rámci projektu Zdravé město a MA 21.


Rekonstrukce školní jídelny má za sebou kolaudační řízení. Po slavnostním otevření byl 16. 9. 2015 zahájen zkušební provoz. Veřejnost se může těšit na den otevřených dveří, který zde proběhne 8. 10. 2015 od 16.30 hodin. Věříme, že pracovnice školní jídelny i strávníci budou spokojeni.


Kolaudace na opravách interiérů v českobrodském kině proběhla 31. 8. 2015. V průběhu září bude instalován nábytek, osazeny obklady, zvukotechnika a divadelní osvětlení. V říjnu pak subdodavatel instaluje zpět po protipožární impregnaci oponu a další závěsy. Prostory předsálí zútulní nové dekorace. První představení bude dopoledne 21. října pro místní školky a školy. O den později do Českého Brodu zavítá Ivo Šmoldas se svým hostem Janem Cimickým. KD Svět bude slavnostně otevřen začátkem listopadu.


Budoucí využití areálu nemocnice bylo tématem veřejného projednání za účasti zástupců města, které proběhlo v pondělí 21. září 2015 od 18.00 hodin v obřadní síni nám. Husovo 70. Akce byla pořádána v rámci projektu Zdravé město a MA 21.


Stále probíhají farmářské trhy, které jsou každý pátek na náměstí Arnošta z Pardubic až do konce října 2015.

29.09.15 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist