Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

Krátce z města - únor 2020

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady, zastupitelstva města a dění v našem městě.

Finanční odbor městského úřadu začal rozesílat oznámení o výši a způsobu úhrady místního poplatku za nakládání s komunálním odpadem na rok 2020 a oznámení o výši a způsobu úhrady místního poplatku ze psů za rok 2020. Doporučujeme vyčkat s úhradou na tato oznámení. Při platbě je třeba použít přidělený variabilní symbol.


Rada města na jednání dne 15. 1. 2020 souhlasila s podáním žádosti o dotaci na dokončení opravy staré radnice č. p. 1, na obnovu pomníku Prokopa Holého a na vybudování sportovního areálu při ZŠ Tyršova, č. p. 760 (budova pod Domovem Anna). Také vybrala dodavatele zateplení a instalace vzduchotechniky s rekuperací v téže školní budově.


Na prvním řádném jednání v roce 2020 zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled do roku 2023. Rozpočet je schválen jako schodkový, přičemž většinu schodku tvoří nevyčerpané prostředky z minulého roku (12 mil. Kč) a rozpočet se vyznačuje doposud nejvyššími investičními výdaji za posledních několik let (120 mil. Kč).


Na funkci člena zastupitelstva rezignoval za volební uskupení Pro Brod PhDr. Vladimír Jakub Mrvík Ph.D. Po rezignaci dalších dvou náhradníků se novým zastupitelem stal Ing. Jan Přikryl.


Dne 27. 1. 2020 byly předány pamětní listy účastníkům kurzů virtuální univerzity třetího věku. Dvou kurzů Barokní architektura v Čechách a Kouzelná geometrie se zúčastnilo celkem 80 studujících. V únoru se otevírají dva nové kurzy Klenoty barokního sochařství v českých zemích a Dějiny oděvní kultury, na které je předběžně přihlášeno 70 zájemců z řad seniorů.


Na program zastupitelstva se dostala také budoucnost areálu koupaliště, které je od roku 2002 nefunkční. Zastupitelé jednomyslně vyslovili souhlas s možnosti odstranění staveb bazénů v areálu koupaliště a s využitím areálu „v souladu s územním plánem (plochy občanského vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení)“. Konkrétní využito vyplyne ze studie veřejného sportoviště, která by měla být podrobena veřejnému projednání.


Zastupitelstvo dále souhlasilo s přijetím dotace na projekt Terénní základna pro ekologickou a polytechnickou výchovu dětí a mládeže Vrátkov, v jehož rámci dojde k rekonstrukci patra stodoly v objektu hájovny ve Vrátkově.


Začala další část rekonstrukce povrchů vozovky a chodníků v ulici Pod Velkým Vrchem a pokračují také práce na nových vodovodních řadech. Do jara bude hotovo v ulicích Na Křemínku, Na Prutě, V Lánech a U Dráhy.


Dne 24. 1. 2020 byla vyhlášena výzva k podání žádosti o dotaci z Programu č. 2, Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města. Termín pro podávání žádosti je od 24. 2. do 16. 3. 2020. Předpokládaná alokace je 500 tis. Kč. Podrobné informace a nová pravidla naleznete na webových stránkách města.


Díky úspěšné žádosti o dotaci u MAS Region Pošembeří začala realizace projetu Singltrek v Dolánkách. Odhadované náklady jsou 880.000 Kč, přičemž z rozpočtu města by mělo dojít k předfinancování této částky a pak k následnému proplacení ve 100% výši. Singltrek je jednosměrná cesta lesem, vedená po vytvořené a udržované cestě s označením náročnosti, kterou využívají především terénní cyklisti. Otevření je plánováno v první polovině roku 2020.


Zastupitelstvo 22. 1. 2020 také projednalo petici rodičů za urgentní řešení havarijního stavu „MŠ Letadýlko“. O vyhlášené zakázce na projektovou dokumentaci jsme Vás informovali v minulém čísle.


Zastupitelstvo souhlasilo s pořízením lesního hospodářského plánu pro městské lesy na léta 2021 až 2030 a vybralo jeho zhotovitele. Současně souhlasilo s přijetím dotace na nový traktor, jehož celková cena by měla činit 3,7 mil. Kč bez DPH. Při této příležitosti otevíráme také debatu o budoucnosti dalšího provozování hospodářské činnosti v městských lesích, neboť v polovině příštího roku skončí současná smlouva na prodej dřevní hmoty. Městské lesy jsou zasaženy kůrovcovou kalamitou a projevuje se i prudký propad ceny dřeva na trhu.

17.02.20 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist