Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - únor 2018

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady, zastupitelstva města a dění v našem městě.

RM souhlasila s opatřením pro přemnožení holubů ve městě Český Brod a uzavřela smlouvu s mysliveckými sdruženími, která opatření realizují. Po dvou nedělních akcích klesl počet holubů o 1550 kusů.


 ZM souhlasilo s aktualizací Programu podpory aktivit v sociální oblasti.


 Po odstoupení Jany Kulhánkové z funkce radní, ZM zvolilo do rady města Mgr. Františka Janíka.


 RM souhlasila s podáním žádosti do Fondů hejtmana Středočeského kraje na realizaci projektů: Obnova pomníku Prokopa Holého, Venkovní fitness v Liblicích, Podpora obecních knihoven. Dále souhlasila s podáním žádosti na projekt Regenerace školní zahrady - Živá zahrada.


Město Český Brod je členem sdružení Zdravá města a RM schválila požadovaný dokument – Výroční zprávu MA21 za rok 2017 a roční plán zlepšování ZM a MA21 pro rok 2018.


RM projednala návrhy na Osobnosti roku 2017 a ve středu 14. 2. proběhlo slavnostní předávání cen. Článek a fotografie z ceremoniálu budou v příštím čísle ČBZ.


Zastupitelé města na svém lednovém zasedání schválili důležité dokumenty pro činnost města a to: Rozpočet města Český Brod na rok 2018, (rozpočtové příjmy ve výši 178.768 tis. Kč, rozpočtové výdaje provozní ve výši 135.098 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční ve výši 62.470 tis. Kč, položka financování ve výši mínus 18.800 tis. Kč), Střednědobý rozpočtový výhled na 2019 – 2021 a Naplňování strategického plánu města prostřednictvím akčního plánování.


ZM projednalo a schválilo finanční prostředky z Fondu sportu, kultury a volného času na kulturní a volnočasové akce města Český Brod na rok 2018.


RM souhlasila s projektem Virtuální univerzita třetího věku, který bude v rámci Komunitního plánování zajišťovat na základě smlouvy Česká zemědělská univerzita


Jak jsme již v minulosti avizovali, od letošního ledna probíhá první etapa stavebních úprav č.p. 1 na nám. Arnošta z Pardubic. Jde o náročnou rekonstrukci historické budovy. Z tohoto důvodu je od 22. 1. 2018 - 30. 5. 2018 pro veřejnost uzavřena galerie Šatlava i historické podzemí.


Obdrželi jsme zprávu z EKO-KOMU, a.s. o množství odpadů z obalů, které naše město vytřídilo v období 1. 10. – 31. 12. 2017. Třídit se vyplácí. Získali jsme odměnu ve výši 269.271 Kč.


Ve dnech 5. 2. – 30. 3. 2018 proběhne v ulicích Rokycanova a Roháčova pokládka kabelů nízkého napětí. Akce proběhne bez uzavírky, vyžádá si však úpravu dopravního značení v těchto ulicích.


Město Český Brod oznamuje, že dne 8. 2. 2018 byla vyhlášena výzva k podávání žádosti do Programu podpory aktivit v sociální oblasti na přidělení finančních prostředků z rozpočtu města Český Brod pro r. 2018. Žádosti je možné podávat od 15. 3. 2018 do 16. 4. 2018. Více informací mohou zájemci nalézt zde.


ZM schválilo Smlouvu o poskytnutí investičního úvěru na nákup ZZN.


11.1.2018 v podvečer proběhlo ve Štolmíři setkání s občany a se zástupci KSÚS, zhotovitele stavby Silnice Čáslav, a.s. a se zástupci vedení města Český Brod. Šlo o průběh realizace stavby - opravy komunikace II/245 (Český Brod - Štolmíř). Přítomní byli informování o plánovaném harmonogramu prací a s tím spojeným dopravním omezením. Dokončení rekonstrukce povrchu vozovky včetně krajnic bychom se měli dočkat v květnu 2018.

22.02.18 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist