Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - únor 2016

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Na území Městské památkové zóny Český Brod přibyla dne 10. 11. 2015 nemovitost, kterou Ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku. Jedná se o soubor sokolovny č.p. 314 v Tyršově ulici, na pozemku st. parc. č. 373/1 v k.ú. Český Brod (za budovou Městského úřadu č.p. 70) společně s oponou uvnitř sokolovny včetně jevištních tahů z roku 1885. Tato stavba má velký význam díky své poloze, která přímo navazuje na náměstí a tvoří tak urbanisticky hodnotný blok městských staveb. Je to také jedna z mála staveb, která se dochovala z tvorby Jana Kouly. Český Brod se tak může pyšnit 15. zapsanou kulturní památkou.


Odbor tajemníka vyzývá zájemce, nejlépe z řad dobrovolných hasičů, ke spolupráci při zajištění programů v KD Svět na pozici požární hlídka. Kontakt: Ing. Aleš Kašpar, 737273868 nebo kaspar@cesbrod.cz.


 Zastupitelstvo města na svém jednání 20. 1. 2016 schválilo rozpočet města. Rozpočtové příjmy se schvalují ve výši 125.315 tis. Kč, rozpočtové výdaje provozní se schvalují ve výši 102.175 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční se schvalují ve výši 18.040 tis. Kč. Položka financování se schvaluje ve výši 5.100 tis. Kč.


Od 1. 1. 2016 posílila odbor sociálních věcí Mgr. Bc. Jana Tůmová, která nastoupila na částečný úvazek jako koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb. V letošním roce se bude věnovat především tvorbě nového KPSS pro období 2017 – 2019, dále bude pracovat na aktualizaci Adresáře sociálních služeb. V návaznosti na tyto potřeby podává Město žádost do Humanitárního fondu Středočeského kraje na proces komunitního plánování sociálních služeb v Českém Brodě. Paní Tůmová dále převzala agendu výkonu veřejného opatrovnictví.


Na lednovém zastupitelstvu byly schváleny dotační programy města: pro sociální oblast – „Program podpory aktivit v sociální oblasti“, a pro oblast volného času „Programy podpory kultury, sportu a volného času“. Oba dotační programy jsou zveřejněny na webových stránkách města.


V úterý 1. 3. 2016 bude na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a matriky Městského úřadu Český Brod zavřeno z důvodu kontroly z Krajského úřadu.


Město obdrželo dotaci z Ministerstva kultury ČR na Akce obnovy kulturních památek na rok 2016 ve výši 1.435.000 Kč.

16.02.16 Z města

Komentáře:

  1. [1] Evžen Pospíšil 88.146.156.68.nasnet.cz

    Hezké odkazovat na zápisy, když ani měsíc po jednání zastupitelstva není zveřejněn - o nahrávce ani nemluvě.... A zápisy z rady se také nijak moc nespěchá....

    21.02.16, 21:57:59
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist