Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - říjen 2017

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Po skončení udržitelnosti projektu, který souvisel se zabezpečením spisové služby pro ostatní obce v rámci působnosti našeho města, rada města na svých dvou jednáních vzala na vědomí Výpovědi dohody o partnerství obcí Masojedy, Tuklaty a Mrzky, které se vyjádřili z projektu jako poslední.


Rada města doporučila zastupitelům schválit rozpočtové opatření č. 3, v jehož návrhu jsou zapracovány přiznané dotace a jejich použití, včetně spoluúčastí, dále změny dle skutečného vývoje v příjmech i ve výdajích, vychází se ze skutečnosti k 31. 7. 2017. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 168.983,90 tis. Kč, rozpočtové provozní výdaje se zvyšují na 129.527,90 tis. Kč, rozpočtové investiční výdaje se zvyšují na 45.506 tis. Kč, položka financování se nemění.


V souvislosti s realizací projektu podzemních kontejnerů na tříděný odpad začaly vedle budov městské knihovny a základní školy na náměstí archeologické práce.


V neděli 24. 9. 2017 kardinál D. Duka požehnal novou vlajku města Český Brod. Vlajka bude trvale umístěna v obřadní síni českobrodské radnice.


Vedení města vyhodnotilo se zástupci 1. SčV stav vodohospodářského majetku, návrh investičních akcí do konce roku 2017 a v průběhu roku 2018, zhodnocení posloupnosti jednotlivých nutných stavebních prací, provedení vodovodních a kanalizačních řadů a technologických zařízení a to jak nových, tak rekonstrukce stávajících a jejich havarijní stavy.


Dne 5. 10. 2017 začalo v rámci revitalizace rybníka ve Štolmíři jeho odbahnění. S tím souvisí odvoz bahna na nedaleké pole a zvýšené znečištění vozovky po této trase. Dodavatelská firma bude průběžně vozovky uklízet, ale stav silnice nemusí být vždy ideální. Předem se omlouváme za způsobené potíže a žádáme Vás o shovívavost.


Rada města pověřila odbor sociálních věcí přípravou konkrétních kroků k realizaci zavedení podporované dopravy pro seniory a osoby se zdravotním postižením ve městě Český Brod.


Rada města projednala zápis a doporučení komise pro územní rozvoj a stavebnictví.


Místostarosta P. Janík a tajemník úřadu A. Kašpar se na pozvání vedení města Železného Brodu zúčastnili 11. ročníku sklářského festivalu Skleněné město. Akce sloužila také jako neformální setkání partnerských „Brodů“.


Starosta města vyhlásil Výzvu k podávání žádosti o dotace na rok 2017 v rámci Programů podpory sportu, kultury a volného času na přidělení finančních prostředků z Fondu sportu, kultury a volného času města Český Brod nestátním neziskovým organizacím. Výzva se týká Programu č. 3: Podpora investičních akcí NNO. Alokovaná částka pro Program č. 3 činí 1.200.000 Kč. Lhůta pro podání žádosti o dotace je od 27. 10. 2017 do 31. 10. 2017. Podrobnosti na webových stránkách města.

18.10.17 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist