Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

KRÁTCE Z MĚSTA - říjen 2016

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

6. a 7. 10. 2016 proběhly v Českém Brodě volby do krajského zastupitelstva. V 8 volebních okrscích bylo odevzdáno 1765 platných volebních lístků. Voleb se tedy zúčastnilo 32,57 % obyvatel města. Úplné výsledky naleznete na webových stránkách města.


V rámci Mezinárodního dne bez aut jsme 13. 9. 2016 v centru města připravili osvětovou akci Dětský den bez aut, která byla jednou z aktivit projektu Učíme se udržitelnému rozvoji. Na akci se podílelo také ICM, BESIP, MP, PČR, CSC Klub, z.s. a firma AutoMotoVelo. Navštívilo ji přes 400 dětí ze ZŠ a MŠ.


Město ve spolupráci s MAS Pošembeří vytváří Strategický rámec Místního akčního plánu (MAP) pro ORP Český Brod, který navazuje na krajský dokument a jehož základním článkem je investiční výhled rozvoje kapacit škol.


Rada města v souladu s nařízením vlády schválila platy ředitelů příspěvkových organizací ZŠ a MŠ.


Na městské hájovně ve Vrátkově začínají s výukovými programy. Rada města schválila Ceník lesní pedagogiky na školní rok 2016/2017.


20. 9. 2016 proběhlo v obřadní síni radnice opakované veřejné projednání návrhu územního plánu města. Po úvodním slovu starosty města Bc. Jakuba Nekolného a představení upravené- ho návrhu arch. Jaromírem Myškou následovaly připomínky a dotazy občanů. V zákonné 7 denní lhůtě po konání veřejného projednání bylo do podatelny MěÚ Český Brod doručeno 9 námitek proti návrhu územního plánu. Jedna námitka dorazila po lhůtě. O vypořádání námitek by mělo zastupitelstvo města rozhodovat na svém listopadovém jednání.


Město vyhlásilo Výzvu na podporu investičních akcí nevládních neziskových organizací s termínem do 22. 10. 2016. Podrobnosti na webu města v sekci Dotační programy města.


V září proběhlo veřejné projednání návrhů variant úpravy studie zeleně na místním hřbitově, které se brzy objeví na webu města k další diskusi. Druhé jednání s občany se odehrálo v naší obřadní síni. Tam jsme veřejnosti představili dokument Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras na území města Český Brod, který je k nahlédnutí na webu www.cesbrod.cz.


Zastupitelstvo města schválilo Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu na rok 2016, v němž aktualizovalo výši příjmů a výdajů dle skutečnosti k danému období.


Zastupitelstvo města dále také schválilo střednědobý Akční plán města Český Brod na období 2016/2017, ve kterém jsou zařazeny akce, které jsou či budou zařazeny do rozpočtu města.


Schválené veřejnoprávní smlouvy s obcemi ohledně zajištění povinné školní docházky umožní společné financování investičních akcí základních škol zřizovaných městem.


Zastupitelstvo města schválilo finanční příspěvky pro zabezpečení investičních akcí T. J. Sokol Český Brod (152 tis. Kč) – oprava suterénu sokolovny a TJ Slavoj Český Brod, z. s. (400 tis. Kč) – revitalizace sportovního areálu za sportovní halou pro činnost nohejbalu z rozpočtu města (z Fondu podpory sportu, kultury a volného času).


Zastupitelstvo města schválilo Pravidla privatizace bytů v ulici Suvorovova 59.


Rada města přenesla pravomoc uzavírání smluvních vztahů v kulturní oblasti činnosti KD Svět na odbor tajemníka, který nyní bude podepisovat smlouvy na kulturní produkci a s OSA do výše 20 tis. Kč.


Rada města také projednala bilanci sezóny 2015/2016 a výhled na sezónu 2016/2017 v KD Svět.

23.10.16 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist