Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

KRÁTCE Z MĚSTA - prosinec 2016

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Rada města na svých jednáních v měsíci listopadu projednávala 77 bodů včetně zápisů z komisí RM. Vedle ryze administrativních bodů (věcná břemena, změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 v příspěvkových organizacích) projednala a schválila následující:

  • Nařízení města Český Brod o zimní údržbě, podle které technické služby odklízí sněhovou nadílku.  Prodloužení doby realizace projektu „Sdílené radosti a strasti škol ve správním obvodu ORP Český Brod“ do 31. 8. 2017, důvodem jsou i plánované prázdninové akce.
  • Veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na akci: Český Brod – Stavební úpravy prostor odboru dopravy v 1. N. P. č.p. 56, která by měla začít od začátku roku 2017, kdy se odbor dopravy a živnostenského úřadu přemístí po čas rekonstrukce do přízemí č.p. 1.
  • Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu, kterou je dán postup a metodika při zadávání zakázek malého rozsahu na městském úřadu.
  •  Plán prevence kriminality 2016 – 2018 stanoví opatření v dané oblasti a také bývá součástí požadovaných příloh dotačních titulů v dané oblasti.
  • Ačkoli nejde o prostředky z městského rozpočtu, RM ve funkci zřizovatele schválila odměny ředitelům příspěvkových organizací města.
  • Autopark referentských vozů MěÚ Český Brod bude doplněn, po odpisu starého vozu, o novou Škodu Fabia

Zastupitelstvo města vydalo usnesením 54/2016 ze dne 9. 11. 2016 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Místní poplatek se touto vyhláškou stanovuje na 552 Kč za osobu a kalendářní rok.


Zastupitelstvo města schválilo Aktualizaci Programu regenerace MPZ v Českém Brodě č. 5, která je důležitou přílohou žádostí o finanční prostředky na Ministerstvu kultury pro dotace na městské památkové zóny. Současně z letošní dotace schválilo smlouvy se S. K., Podlipanským muzeem, Římskokatolickou farností, T.J. Sokol Český Brod.


Zastupitelstvo města projednalo a následně schválilo Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2016, kterým aktualizuje příjmy a výdaje městského rozpočtu.


Zastupitelé schválili nové názvy ulic v lokalitě „Mexika“: Krátká, Ke Zvonici, U Zvonečku, Na Blatech a Císaře Zikmunda.


Možnost s nakládáním využití či prodeje budovy rozestavěné polikliniky umožňuje Uzavření dodatku č. 3 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM ), který zastupitelé schválili.


V oblasti podpory nevládních organizací zastupitelé podpořili investiční žádosti T. J. Sokol, T. J. Slavoj Český Brod, SK Český Brod a T. J. Liblice na MŠMT příslibem finanční spoluúčasti (tzv. synergii). Vloni ze stejných žadatelů byly úspěšné jen T. J. Sokol, T. J. Slavoj Český Brod. Současně zastupitelé projednali a schválili finanční prostředky na Podporu investičních akcí NNO v rámci Programů podpory kultury, sportu a VČ z prostředků Fondu podpory sportu, kultury a VČ ve výši 1.145.000 Kč v roce 2016 a 500.000 Kč v roce 2017 výše uvedeným spolkům a Skautskému středisku Psohlavci.


Po převodu podílu pozemku Bytového družstva Mozartova schválili zastupitelé i převod podílu pozemku - Bytové družstvo Kounická. Tím jsou dány podmínky k následné privatizaci daných bytů.


Novou předsedkyní finančního výboru se po schválení zastupiteli stala Jana Kulhánková.


Omezení provozu na odboru dopravy řidičské průkazy. První týden v lednu bude uzavřeno oddělení pro vydávání řidičského oprávnění z důvodu stěhování. Od 9. 1. 2016 bude tato agenda fungovat v přízemí č.p. 1 náměstí Arnošta z Pardubic.


Zastupitelstvo města schválilo další veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení povinné školní docházky s obcí Tuchoraz, další obce o tuto smlouvu mohou ještě požádat. V současné době je tedy schváleno 8 smluv.

19.12.16 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist