Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - prosinec 2015

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

25. 11. 2015 v odpoledních hodinách se na českobrodské radnici odehrálo setkání obcí s vedením Středočeského kraje. Po úvodním slovu hejtmana Ing. Miloše Petery a starosty města Bc. Jakuba Nekolného začal pestrý program určený především zástupcům obcí ve správním obvodu Český Brod. Hovořilo se například o preventivních aktivitách v oblasti rizikového chování, kriminality a užívání návykových látek, o probační a mediační službě nebo o stavu vývoje integrovaného záchranného systému na území ORP. Závěr setkání patřil diskusi s představiteli vedení kraje a zástupci obcí. 


Zastupitelé schválili Lokální strategii rozvoje základního školství ve správním obvodu ORP Český Brod do roku 2025, která mapuje potřeby základních škol i možnosti jejich spolupráce. Současně je i důležitým dokumentem pro podávání žádostí o dotace pro školy.


Město obdrželo Rozhodnutí o přidělení dotace z fondu dopravní infrastruktury na stavbu chodníku v ulici Tuchorazská. Součástí investice, nikoli však dotace, je i veřejné osvětlení. Zakázka bude realizována do 31. 7. 2016 v předpokládané ceně 2,4 mil. Kč.


V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech ve dnech 24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 dojde k odstávce systému. V této souvislosti připomínáme, že při žádosti o občanský průkaz a cestovní pas se fotografie pořizuje až na místě. Oproti tomu při žádosti o řidičský průkaz je třeba přinést jednu fotografii.


Místní poplatek ze psů: Přihlášení, odhlášení, vydávání evidenčních známek a veškeré změny v místním poplatku držitele psa provádí pouze správce poplatku: Petra Straková, e-mail: strakova@cesbrod.cz, telefon: 321 612 164, odbor finanční, přízemí čp. 70, náměstí Husovo, Český Brod.


Technické služby na přelomu roku vyvezou odpad jak v posledním 53. týdnu tohoto roku, tak následně 1. týden nového roku, tedy dvakrát.


Nová aplikace v Czech POINT - Výpis snímku z katastrální mapy: Pro ověřený snímek katastrální mapy už občané nebudou muset chodit na konkrétní katastr nemovitostí na základě své místní příslušnosti. Od října 2015 ho nově získají i na pracovištích Czech POINTu (pokladně MěÚ a poště). O tento snímek může požádat kdokoliv, aniž by měl k danému území vlastnický vztah. Pro získání ověřeného snímku potřebuje žadatel znát identifikaci oblasti, která bude na snímku zobrazena. Tou jsou parcelní číslo a příslušné katastrální území nebo přesná adresa daného objektu. Snímek je důležitý např. pro oceňování nemovitostí nebo některé druhy stavebního řízení. Výpis má formát A4 a stojí 100 Kč.


Od 13. 12. 2015 dochází ke změnám v jízdních řádech ČD. Díky dokončeným investičním akcím v okolí nádraží a aktivitě ROPIDu, města a občanů se v něm promítne i prodloužení linky S7 z Úval do Českého Brodu v době dopravních špiček. Více na webových stránkách Českých drah.


IC Český Brod získalo certifikát 1. stupně Českého systému kvality služeb. Tento certifikát uděluje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v oblasti turistického ruchu. Na webu www.csks.cz se můžete seznámit se 681 certifikovanými organizacemi, mezi které patří česká informační centra, cestovní kanceláře, hotely...

18.12.15 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist