Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - listopad 2015

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Město spustilo 5. října 2015 novou podobu elektronické úřední desky.


Odbor životního prostředí a zemědělství nechal 26. října 2015 osázet na horní hranu nevzhledných betonových stěn východu z podchodu pod nádražím malé sazenice skalníků. Vytvoření zelených stěn by mělo přispět ke zpříjemnění vstupu do šedivého podchodu z ulice Klučovská.


Dne 10. 8. 2015 byla Ministerstvem kultury prohlášena nemovitost na území Městské památkové zóny Český Brod za kulturní památku. Jedná se o kostel sv. Máří Magdaleny (č.p. 274), který se nachází v těsné blízkosti Kouřimské brány a stal se tak 13. zapsanou kulturní památkou na území Českého Brodu.


Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad provedl v říjnu společně s Českou obchodní inspekcí kontrolu prodeje hraček, zejména jejich bezpečnost. Kontrolou bylo zjištěno jedno porušení, které vedlo až k zákazu prodeje a k nařízení o zničení nebezpečných hraček.


Nebezpečné hračky se zaznamenávají do databáze RAPEX, která umožňuje rychlou výměnu informací o prodeji nebo užívání výrobků představujících vážné riziko pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, více informací na http://bezpecnost-rodiny.cz/.


Farmářské trhy, které město pořádalo již pátým rokem, ukončily letošní sezonu 29. 10. 2015. V letošním roce k nám přijelo přes dvacet prodejců, kterým se u nás líbilo. Na své oblíbené prodejce se můžete těšit zase na jaře příštího roku.


Rada města souhlasila s podáním žádosti do Programu Zelené oázy, který vyhlásila Nadace Partnerství. Finanční prostředky by byly využity na řešení zelených ploch okolo budovy G v areálu nemocnice.


Město podá žádost do Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání - projekt Místní akční plány ve vzdělávání, jehož vyhlašovatelem je MŠMT. Projekt bude úzce navazovat na úspěšný projekt Sdílené radosti a strasti základních škol v ORP.


Rada města také doporučila zastupitelstvu schválit Lokální strategii základního školství v ORP Český Brod, kterou zastupitelé na svém zasedání 11.11. schválili.


Vedení města v souvislosti s uvedenou strategií oslovilo starosty v ORP se žádostí o vyjádření ke zřízení školského obvodu (tzv. spádovosti škol v ORP).


Rada města doporučila ke schválení zastupitelstvu uzavřít smlouvy o rozdělení finančních prostředků z dotace Ministerstva kultury Českobratrské církvi evangelické, Regionálnímu muzeu v Českém Brodě a Římskokatolické farnosti.


Za účelem zefektivnění prodeje lístků na kulturní a vzdělávací programy v KD Svět byla uzavřena smlouva o spolupráci s firmou GoOut, s.r.o. Spolupráce spočívá v založení a obsluze nově vzniklého profilu určeného jen pro KD Svět na facebookových stránkách, kde je od 11. listopadu 2015 spuštěn internetový prodej lístků. Tímto krokem však nekončí prodej lístků v IC.

23.11.15 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist