Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

KRÁTCE Z MĚSTA - leden 2018

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady, zastupitelstva města a dění v našem městě.

Starosta města si Vás dovoluje pozvat na 25. zasedání Zastupitelstva města Český Brod, které se uskuteční ve středu 31. ledna 2018 od 18.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice.


V souladu s usnesením zastupitelstva města Český Brod č. 99/2015 ze dne 9. 12. 2015 byla vyhlášena Výzva k podávání žádosti o dotace pro rok 2018 v rámci Pravidel pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod. Žádost o dotaci předkládá žadatel na podatelně MěÚ Český Brod v zalepené obálce označené slovy „Dotace na fasádu 2018 - NEOTVÍRAT“ nejpozději do 3. dubna 2018.


Na základě vysokého stavu zdivočelých holubů na městských pozemcích a z důvodu zamezení škod působených na městských objektech a památkách, kdy dochází k ničení střech a fasád agresivním holubím trusem a vzhledem k neúčinnosti nainstalovaných odchytových klecí rozhodla Rada města na svém jednání dne 10. 1. 2018 o uzavření smluv s mysliveckými spolky Šembera Klučov a Rostoklaty. Na základě těchto smluv bude probíhat lov (odstřel) holubů s ve dnech 28. 1. 2018, 4. 2. 2018, 11. 2. 2018 a 4. 3. 2018. Podrobnosti jsou zveřejněny na webu města.


V těchto dnech se tým ICM věnuje závěrečné zprávě o své činnosti v roce 2017 včetně vyúčtování projektu. Na období let 2019 -2022 chystá nový projekt, jehož cílem bude rozšíření stávajících aktivit a posílení postavení ICM v rámci našeho regionu.


Dne 11. 1. 2018 proběhlo v KEC Mamaloca o.p.s. setkání se štolmířskými občany na téma průběh realizace stavby - opravy komunikace II/245 za účasti zástupců KSÚS, zhotovitele stavby a zástupci vedení města Český Brod.


Na svém 24. zasedání Zastupitelstvo města dne 13. 12. 2017 schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018, které platí od 1. 1. 2018 do data schválení rozpočtu města na rok 2018. To je plánováno na 31. 1. 2018.


Připomínáme Vám povinnost uhradit místní poplatky za nakládání s komunálním odpadem na rok 2018 a úhradu místního poplatku ze psů za rok 2018 (vztahuje se k majitelům psů). Při placení použijte variabilní symbol, který jste obdrželi (nebo ještě do 31. 1. 2018 obdržíte) v infoletáku do domovních schránek. Poplatky lze hradit bankovním převodem, nebo na pokladně MěÚ Český Brod v provozních hodinách.


Od ledna do března 2018 vykonávají studenti třetích ročníků SOŠ Liblice praxi, ve které se seznamují s chodem úřadu a činnosti samosprávy i s kompetencemi jednotlivých odborů.


Město Český Brod plánuje vyhlásit výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Český Brod. Zájemci, sledujte webové stránky města a úřední desku.


V pondělí 15. 1. 2018 proběhlo předání staveniště na akci 1. etapa - Stavební úpravy č.p. 1. Vítěz veřejné zakázky firma TOST.cz s.r.o. zahájila práce dezodkladně. V rámci první etapy budou provedeny dispoziční úpravy pravé části přízemí, vstupu na dvorek a dvorku samotného. Součástí bude i bazbariérové řešení vstupu do objektu a prostor realizovaných v této etapě pro potřeby Informačního centra, které se do č.p. 1 navrátí . Vedle dispozičních úprav prostor budou provedeny nové konstrukce podlah, veškeré nové elektroinstalační rozvody včetně slaboproudých a datových rozvodů, nové rozvody ZTI a ÚT, celková oprava nebo výměna dveří, celkové opravy omítek a nová výmalba dotčených prostor. Na tyto práce bude v další etapě navazovat interiérové vybavení prostor. Předpokládané dokončení díla do 30. 5. 2018 včetně kolaudačního souhlasu.

20.01.18 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist