Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - leden 2016

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Děkujeme všem občanům a právnickým osobám, kteří nám zaslali novoroční přání.


12. 2015 na Mikuláše jsme poprvé veřejnosti zpřístupnili další úsek českobrodského podzemí. Díky stavebním úpravám, které proběhly v listopadu 2015, brzy se budou moci návštěvníci podívat až na dvůr budovy čp. 12 na náměstí Husově, kde nyní sídlí RC Kostička.


Zastupitelstvo města schválilo přidělení finančních prostředků z programu č. 3 Programů podpory kultury, sportu a volného času v rámci Fondu podpory sportu, kultury a volného času na investiční akce sportovních spolků.


Zastupitelstvo města schválilo maximální cenu vodného a stočného pro rok 2016, cena se navyšuje na 94 Kč za m3, což je o necelé 2 Kč více než vloni.


Zastupitelstvo města schválilo ceny za odvoz odpadu pro občany a podnikatele na rok 2016. Pro občany se částka za odpad vrací na 500 Kč za osobu, u podnikatelů částka zůstává. Obecně závazná vyhláška jejich poplatky řeší již ne výčtem, ale ceníkem.


Zastupitelstvo města v oblasti financí schválilo Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2015 a vzhledem k závazným ukazatelům státního rozpočtu, které nebyly v prosinci známy, bylo přijato rozpočtové provizorium na rok 2016.


Zastupitelstvo města schválilo úpravu Pravidel pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod.


V rámci další metodické cesty zástupců Čínské republiky po České republice přijalo 11. 1. 2016 vedení města na krátkou informativní schůzku čínskou delegaci z městské prefektury Huai´an (jihozápadně od Šanghaje) vedenou panem Jordanem.


Předmětem jednání byla výměna zkušeností v oblasti kultury, sportu, volného času a stravování. Zajímala je i otázka možné podpory českobrodským podnikatelům. Protože i jejich město má zajímavou historii, hostům se naše historické město líbilo.


Město 29. 1. 2016 vyhlásí Výzvu k podávání žádostí o dotace pro rok 2016 v rámci Programů podpory pro kulturu, sport a volnočasové aktivity na přidělení finančních prostředků z Fondu pro podporu sportu, kultury Města Český Brod nestátním neziskovým organizacím a dalším v Programu č. 2 – Podpora tradičních akcí města, vybraných forem práce i s neorganizovanými dětmi, mládeží a seniory, reprezentace města. Bližší informace naleznete na internetových stránkách města.


Město podalo na MŠMT a MF žádosti na investiční dotace na výstavbu nové budovy základní školy čp. 1100.


Město Český Brod vypisuje dotační řízení na rekonstrukce a opravy fasád nemovitostí v Městské památkové zóně Český Brod z rozpočtu města na rok 2016. Uzávěrka příjmu žádostí je 1. 4. 2016. Bližší informace naleznete na internetových stránkách města.


Jatky Český Brod a.s. se dočkaly své ulice, zastupitelé schválili název ulice Jateční. Takže v oblasti bude Jatecká směrem k nouzovským rybníkům a pro část ulice k Jatkám je nový název.

21.01.16 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist